Risk för vattenbrist i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Kvilleken kämpar på

Den ståtliga kvilleken i vimmerby under blå himmel.

Kvilleken i Vimmerby. Foto: Jerry Svensson

Den välkända Kvilleken har de senaste sju-åtta åren visat en alltmer vacklande hälsa. Det finns en huvudgren som lever men som stadigt minskar år efter år. Även att några blad har slagit ut på eken så finns det tyvärr inget hopp för eken i längden. Men vi får se hur länge den orkar kämpa på.

I skogarna utanför Vimmerby ligger naturreservatet Kvill med dess stora besöksmål Kvilleken. Ekträdet, som till stamdiameter är Sveriges största, är troligen också en av Sveriges och Europas allra äldsta ännu levande ekar. Frågan är dock hur länge vi kan få njuta av denna naturupplevelse i levande tillstånd.

Kvilleken sedd underifrån och den blå himlen i bakgrunden.

Kvilleken i Vimmerby. Foto: Jerry Svensson

– De senaste sju-åtta åren har Kvilleken visat allt mer tecken på sviktande hälsa. Länsstyrelsen Kalmar län har försökt rädda det gamla trädet med olika åtgärder som hittills tyvärr inte visat sig kunna stärka hälsan på det gamla trädet. Men försöken att rädda trädet har skett på fler fronter.

I maj 2019 lanserades nyheten att vi skapat genetiska kopior, ett projekt som pågått sedan 2017. Projektet gjordes i samarbete med forskningsinstitutet Skogforsk i syfte att föryngra Kvilleken genom att skapa en ympad kopia av det gamla trädet. I dagsläget finns det inga nyheter om den här kopian.

Här kan du läsa mer om projektet

Kontakt