Aktuella varningsmeddelanden i Kalmar länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

25 skötselplaner reviderade för att minska skadeangrepp i naturreservaten

Vissna träd i skog

I Kalmar finns cirka 200 naturreservat, som är till för att skydda värdefulla naturmiljöer och bevara ekologisk mångfald, samtidigt som de är fina besöksmål. För att klara detta uppdrag måste vi minska risken för spridning av invasiva arter eller skadeorganismer, som till exempel granbarkborre. Därför har landshövding Cecilia Schelin Seidegård beslutat om tillägg och ändringar i 25 befintliga skötselplaner.

Vilka åtgärder som kan göras inom ett naturreservat regleras i beslutets föreskrifter och skötselplan. Möjliga åtgärder kan skilja sig mellan olika reservat och även mellan olika delar av ett naturreservat.

Ett syfte med föreskrifter och skötselplan är att möjliggöra åtgärder för att minska risken för spridning av invasiva arter eller skadeorganismer, såväl inom som från naturreservatet så länge detta inte strider mot dess syfte eller skadar prioriterade naturvärden.

Ibland kan också Länsstyrelsen se behov av att göra ett tillägg i befintliga föreskrifter och skötselplaner av olika anledningar, till exempel frihuggning av värdefulla träd för att förlänga livet på dessa och skapa långsiktiga förutsättningar för arter knutna till gamla träd att fortleva i området.

Berörda naturreservat som fått ändrade föreskrifter och skötselplaner

 • Björnnäset, Hultsfreds kommun
 • Blomsfors, Oskarshamns kommun
 • Böda backar, Borgholms kommun
 • Emsfors-Karlshammar, Mönsterås och Oskarshamns kommuner
 • Fårhagsberget, Oskarshamns kommun
 • Hammarsebo brandfält, Oskarshamns kommun
 • Knästorp, Hultsfreds kommun
 • Kraskögle, Hultsfreds kommun
 • Kvarntorpet, Västerviks kommun
 • Köksmåla, Oskarshamns kommun
 • Ledegöl, Högsby kommun
 • Lämmedal, Oskarshamns kommun
 • Mörtfors, Västerviks och Oskarshamns kommuner
 • Norra Göten, Oskarshamns kommun
 • Risebo, Västerviks kommun
 • Späckemåla, Oskarshamns kommun
 • Stamsjövägen, Oskarshamns kommun
 • Stora Vrången, Västerviks kommun
 • Sällevadsåns dalgång, del belägen i Hultsfreds kommun
 • Vargeslätten, Borgholm kommun
 • Västra Marströmmen, Västerviks kommun
 • Åby, Mönsterås kommun
 • Åsebo, Högsby kommun
 • Ängsmossen, Oskarshamns kommun
 • Ölvedal, Oskarshamns kommun.

Kontakt