Aktuella varningsmeddelanden i Kalmar länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Vattenpengar till länet

Vattendroppe i sjö

Kalmar län är ett av de län som fick mest pengar för andra året i rad när Havs- och vattenmyndigheten fördelade pengar till vattenbesparande åtgärder. Länets kommuner får fyra miljoner kronor till åtgärder som förbättrar vattenhushållning och tillgång på dricksvatten.

De senaste åren har präglats av torka och vattenbrist i Kalmar län. Länets kommuner har arbetat hårt för att trygga dricksvattenförsörjningen genom vattenhushållande åtgärder. Anslaget var ett välkommet bidrag till ytterligare åtgärder som planerats av kommunerna för att öka tillgången på dricksvatten.

Det har kommit in många idérika förslag på vattenbesparande projekt från länets kommuner till Länsstyrelsen. De beviljade projekten riktar sig framförallt mot olika tekniker för att kunna övervaka vattenledningsnätet för att snabbt kunna förhindra läckage av dricksvatten på ledningsnätet. Men projekten handlar också om kartläggning av klimatets påverkan på vattentäkter, omhändertagande av dagvatten för bevattning och undersökningar för att kartlägga grundvattenförhållanden.

Projekten är av olika tidslängd, men alla kommer att vara avslutade vid årsskiftet 2020/2021.

  • Kalmar Vatten har beviljats 855 000 kronor för fem mindre projekt.
  • Källa golf 180.000 kronor för att gräva en damm som ska samla upp vinterhalvårets nederbörd för bevattning under sommaren.
  • Mönsterås kommun 400.000 kronor för att trygga dricksvattenförsörjningen.
  • Nybro kommun får 885.000 kronor för att förbättra infiltrationsmöjligheterna i en vattentäkt.
  • Vimmerby Energi och Miljö får 775.000 kronor till två projekt för att bedöma förutsättningarna för ytterligare grundvattenuttag.
  • Östra Smålands kommunalförbund (ÖSK) får 360.000 kronor för att ta fram en vattenresursplan.

Kontakt