Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Övervakning av tumlare utanför Öland

Anna Wall och Magnus Danbolt visar upp en hydrofon.

Anna Wall och Magnus Danbolt visar upp en hydrofon. Foto: Tomas Järnetun

I ett års tid ska länsstyrelsen lyssna efter tumlare utanför Öland. Ett antal så kallade hydrofoner som spelar in ljud från tumlare har satts ut utanför Ölands södra och norra udde. Målet är att använda data från undersökningen för att uppskatta hur många tumlare det finns i dessa områden.

Resultaten från undersökningen kan öka förståelsen för hur östersjötumlaren rör sig under olika säsonger och dessutom användas till att upptäcka nya viktiga områden för tumlare. Till exempel så undersöks havsområdet i det nyligen bildade marina naturreservatet "Ottenby rev" utanför Ölands södra udde och några bankar utanför Ölands norra udde.

Ett annat syfte med projektet är att stödja den nationella övervakningen av Östersjötumlaren för att hjälpa till att få en mer detaljerad bild av var tumlare finns i Östersjön.

Rent praktiskt placeras fyra stycken hydrofoner ut på havsbotten. Detektorerna kommer sedan att hämtas upp för att byta batterier och få minneskorten tömda fyra gånger under perioden.

Projektet utförs av Länsstyrelsen Kalmar med hjälp av Havs- och vattenmyndigheten och Naturhistoriska riksmuseet.

Kontakt