Publiceringsdatum: 9 april 2020

Senast uppdaterad: onsdag 27 maj, 08.20

Information om coronavirus och covid-19

bild på coronaviruset

Foto: Hannu Viitanen. Mostphotos

Spridningen av covid-19 är en pandemi. Folkhälsomyndigheten bedömer risken för smittspridning av coronaviruset som mycket hög. Folkhälsomyndigheten har det övergripande nationella ansvaret för befolkningens skydd mot smittsamma sjukdomar. På regional nivå är det smittskyddet hos Region Kalmar län, som ansvarar för smittskydd och smittspårning.

Här kan du läsa om Länsstyrelsens arbete med anledning av coronaviruset. Du hittar också hänvisning och länkar till ansvariga myndigheters information och råd om coronaviruset och sjukdomen covid-19.

Länsstyrelsen leder och organiserar det regionala krisledningsarbetet det innebär att vi samlar kommuner och andra myndigheter i länet som påverkas av coronaviruset. Vi pratar bland annat om hur situationen ser ut i länet och delar information som är viktig. Vi deltar i liknande möten på nationell nivå och vi rapporterar också till regeringen om situationen och behoven i Kalmar län.

Vi är ett stöd och hjälper till i de frågor där vi behöver arbeta tillsammans, detta gör vi genom att hålla kommunerna uppdaterade om situationen i länet ser ut. Vi samordnar information till allmänhet och media. Vi samordnar också resurser och åtgärder för att förebygga smittspridning och för att förebygga konsekvenserna av viruset.

Om du har ett facebook-konto kan du följa vår sida Krissamverkan Kalmar län där vi publicerar information till länets invånare och kommuner. På webbplatsen Krisinformation.se samlas aktuell information från svenska myndigheter.

Krissamverkan Kalmar läns facebooksidalänk till annan webbplats

Krisinformation.selänk till annan webbplats

Förenklad lägesbild - Kalmar län

Viktigt att vi alla tar ansvar för att minska smittspridningen

För att minska smittspridningen är det viktigt att vi alla tar vårt ansvar. Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Utrikesdepartementet uppmanar allmänheten att:

 • Tvätta händerna med tvål och varmt vatten ofta.
 • Stanna hemma om du har symptom som påminner om förkylning eller influensa.
 • Vänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan du går till skola och jobb.
 • Håll avstånd på platser där människor samlas till exempel butiker, kollektivtrafik och offentliga lokaler.
 • Undvik större sammanhang som fester, bröllop och andra tillställningar.
 • Undvik onödiga resor.
 • Äldre människor har större risk för att bli svårt sjuka. Det är därför viktigt att inte besöka personer på äldreboende eller vårdavdelningar på sjukhus. För äldreboende råder besöksförbud för att förhindra smittspridning av covid-19.
 • Personer över 70 bör begränsa kontakter med andra människor så långt det går.

Läs Folkhälsomyndighetens nya allmänna råd från den 1 april 2020länk till annan webbplats

Råd till verksamheter för att minska smittspridningen

Alla verksamheter uppmanas att bidra till att minska smittspridningen. Det kan göras genom att:

 • Informera allmänheten, undvika att flera personer samlas, markera avstånd i exempelvis köer och erbjuda möjlighet till handtvätt med tvål och vatten.
 • Butiker, köpcentrum och restauranger bör begränsa antalet kunder som vistas i lokalen samtidigt och se över alternativa lösningar till kassaköer och stöd för att kunder att hålla avstånd.
 • Idrottsföreningar bör om möjligt hålla träningar och andra idrottsaktiviteter utomhus och begränsa antalet åskådare.
 • Ideella föreningar bör om möjligt skjuta upp årsmöten och liknande, om mötet kräver att deltagarna samlas på samma plats.
 • Arbetsgivare bör se över möjligheten att anställda jobbar hemifrån och att de undviker onödiga resor.

Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

Regeringen har fattat beslut om att begränsa möjligheten till allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Beslutet gäller från den 29 mars och innebär ett maxantal på 50 personer.

Regeringen har gett länsstyrelsen möjlighet att göra ytterligare begränsningar om det är nödvändigt för att motverka epidemi.

Ansvariga myndigheters information

Vid större händelser finns det risk att ryktesspridning uppstår. Tänk källkritiskt och vänd dig till ansvariga myndigheter för bekräftad och säkerställd information. Här har vi samlat länkar till ansvariga myndigheter.

Folkhälsomyndigheten

På Folkhälsomyndigheten webbplats finns samlad information om sjukdomen, om utbrottet i Sverige och globalt och riskbedömning med mera.

Folkhälsomyndighetens startsidalänk till annan webbplats

Frågor och svar om corona-viruset och covid-19länk till annan webbplats

Råd om hur du kan skydda dig och andra från smittspridninglänk till annan webbplats

Informationsmaterial på flera språk för nedladdninglänk till annan webbplats

Region Kalmar län

Region Kalmar Län och smittskyddsläkaren ansvarar för smittskyddet och hälso- och sjukvård i Kalmar län.

Region Kalmar läns webbplatslänk till annan webbplats

Utrikesdepartementet

På utrikesdepartementet webbplats hittar du information om råd vid resor, aktuell reseavrådan m.m.

Information om UD:s arbete med anledning av Corona-viruset.länk till annan webbplats

Regeringen

Regeringens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster där du hittar samlad information om beslut och initiativ som regeringen tar med anledning av nya coronaviruset.

En allmän samlingssida med alla budgetåtgärderlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster som presenterats hittills utifrån vårpropositionen.

En samlingssida med information till företagarelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster med all information företag kan behöva ha om regeringens åtgärder.

Utrikesdepartementet avråder från icke nödvändiga resor till samtliga länder.

Avråder från resor som inte är nödvändigalänk till annan webbplats

Regeringen beslutade den 17 mars att tillfälligt stoppa icke nödvändiga resor till Sverige, i syfte att mildra effekterna av coronavirusets utbrott och minska spridningen av covid-19.

Tillfälligt stopp för resor som inte är nödvändiga till Sverigelänk till annan webbplats

Folkhälsomyndigheten rekommenderar även att man tänker igenom om inrikes resor är nödvändiga att genomföra, speciellt till och från storstadsområden.

Inrikes resorlänk till annan webbplats

Det nya coronaviruset har snabbt fått ekonomiska konsekvenser bland annat för företag i länet. För att underlätta för företagen har landshövdingen beslutet om att:

 • Pröva möjligheten för företag att avvakta med avgifter för tillstånd och tillsyn.
 • Skjuta upp tillsynsbesök och kontroller som inte är nödvändiga samt ta hänsyn till smittspridning och riskgrupper.
 • Informera företag om möjligheten att söka anstånd om förlängd tid att lämna in miljörapporter med fyra veckor.
 • Snabbare betalning från länsstyrelsen till leverantörer och dialog med leverantörer om betalningar.
 • Säkerställa tydlig och tillgänglig information till företag.
 • Föra en kontinuerlig dialog med företag och näringslivets aktörer om ytterligare åtgärder för att underlätta för företag.

Här finns mer information om Länsstyrelsens arbete för att underlätta för företagen.länk till annan webbplats

Tillväxtverket har samlat information från myndigheter om det nya coronaviruset och covid- 19, som är viktig för dig som företagare att känna till.

Läs mer hos verksamhet.selänk till annan webbplats

På Röda korsets webbplats kan du ta del av råd om hur du kan hjälpa dig själv när rädslan tar över. Röda korset har också öppnat en stödtelefon dit du kan ringa om du känner stress och oro kring utbrottet av det nya coronaviruset: 0771-900 800. Stödtelefonen är öppen vardagar mellan klockan 12.00-16.00.

Röda korsets webbplatslänk till annan webbplats

Du kan ringa föräldralinjen om du är orolig för ditt barn eller ett barn i din närhet via telefonnummer: 020-85 20 00. Linjen är öppen vardagar mellan klockan 10.00-15.00 samt torsdagar klockan 19.00-21.00.

Är du över 65 och behöver efter någon att prata med? Då kan du ringa äldrelinjen på telefonnummer: 020-22 22 33, vardagar klockan 08.00-19.00 och helger klockan 10.00-16.00.

Äldrelinjens webbplatslänk till annan webbplats

På krisinformation.se kan du hitta fler viktiga telefonnummer som du kan ringa om du är orolig för dig själv eller någon annan i din närhet.

Fler viktiga telefonnummer på krisinformation.selänk till annan webbplats

Here you can find information from responsible authorities about the virus, spread of infection and handling of the outbreak.

Official information on the novel corona viruslänk till annan webbplats (Folkhälsomyndigheten)

Questions and answers, (FAQ) about COVID-19länk till annan webbplats (Folkhälsomyndigheten)

European Center for Disease Prevention and Controllänk till annan webbplats (EU:s smittskyddsmyndighet)

At the webpage 1177.se you can find information about corona i other languages: Arabic, English, Finnish, Meänkieli, Nordsamiska, Persian, Polish, Russian, Somali, Spanish, Sydsamiska.

Information about corona in other languageslänk till annan webbplats (1177.se)

News about the coronavirus in other languageslänk till annan webbplats (Sveriges Radio)

Information in other languages (movies)länk till annan webbplats (Länsstyrelserna)

1177

Teckenspråkstolkad film - vad du ska tänka på för att minska risken att bli sjuklänk till annan webbplats

Myndigheten för delaktighet

Tillgänglig information om pågående smittspridninglänk till annan webbplats

Sveriges radio, Klartext

Här kommer nyheter på ett lite lugnare sätt och med enklare ord. Vardagar klockan 18.55-19.00 i 04 och på vardagar klockan 20.55-21.00 i P1.

Nyheter på ett lite lugnare sätt och med enkla ordlänk till annan webbplats

Riksförbundet DHB

Förening för familjer som har barn som är döva, hörselskadade eller har språkstörning.

Pratkartor länk till annan webbplats

Länsstyrelsen får en del frågor från projektägare med anledning av coronaviruset och pågående integrationsprojekt. Läs mer på länsstyrelsens sida om integration.

Integration

Har du frågor?

Tänk på att det är hög belastning på samhällets telefontjänster, särskilt sjukvårdsrådgivningen. Många vanliga frågor besvaras ingående på myndigheternas webbplatser som vi presenterat ovan.

 • Om du inte hittar svar på webben kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13.
 • Om du behöver personlig sjukvårdsrådgivning, ring 1177. Använd numret med förnuft och aldrig för allmänna frågor om coronaviruset.

De flesta som får covid-19 blir inte svårt sjuka och behöver inte kontakta vården (källa: 1177.se).

Coronarapporteringen P4 Kalmar om situationen och läget i länetlänk till annan webbplats

Läs mer om Länsstyrelsens arbete med regional krisledninglänk till annan webbplats

Kontakt