Aktuella varningsmeddelanden i Kalmar länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Gå på grodsafari i påsk

Grodor

Foto: Mostphotos

Nu är det högsäsong för grodornas lek. Passa på att hitta en groda. Men pussa dem inte. Grodor och paddor är fridlysta, och det är ändå tveksamt om de blir till en prins.

Längtar du ut under påsken?

En annorlunda utflykt kan vara att spana efter groddjur. Under våren är det nämligen högsäsong för grodor och paddor. Med lite tur kan du höra dem spela, främst nattetid. Under våren samlar sig hanarna vid dammar och vattensamlingar. Med sitt spelande försöker de locka till sig honorna. Varje art har sitt eget speciella läte.

Störst chans är det att hitta de bruna groddjuren; långbensgroda, åkergroda och vanlig padda. Besöker du en våtmark, till exempel i Mittlandet på Öland, kan man just nu hitta långbensgrodans äggsamlingar som flutit upp till ytan. Även härvor av äggsträngar från den vanliga paddan på botten av vattensamlingar går att se i hela länet.

Rapportera gröna groddjur!

I Kalmar län finns tre gröna groddjur - grönfläckig padda, gölgroda och ätlig groda. Under 2018 upptäcktes gölgrodan i Västerviks kommun. Fram till dess var den bara känd från norra Uppland och från ett kärr i Östergötland. Den grönfläckiga paddan var under 1800-talet vanlig på Öland. På 1990-talet försvann den helt från ön och sedan 2003 arbetar länsstyrelsen med att återintroducera den på Öland. Söder om Kalmar finns sedan några år tillbaka även ätlig groda. Den finns naturligt i Skåne och grodor därifrån har flyttats hit utan tillstånd. Arten sprider sig nu och riskerar att konkurrera med den ovanliga och bruna långbensgrodan.

Om du ser ett grönt groddjur, hör av dig! Vi behöver bättre kunskap för att kunna hjälpa groddjuren och behöver därför allmänhetens observationer om var de finns. Du får mycket gärna rapportera dina fynd på www.artportalen.se Länk till annan webbplats. eller direkt till susanne.forslund@lansstyrelsen.se. Skicka helst med ett foto – men tänk på att alla groddjur är fridlysta och inte får hanteras.

https://www.naturskyddsforeningen.se/kvack Länk till annan webbplats., kan du få hjälp att känna igen groddjur, lyssna på deras läten samt lära dig hur du kan rapportera på artportalen.

Kontakt