Aktuella varningsmeddelanden i Kalmar länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Information till företagare med anledning av coronaviruset

Foto: Mostphotos

Foto: Mostphotos

Här hittar du länkar och samlad information med anledning av coronapandemin som kan vara bra att känna till för dig som företagare.

Länsstyrelsens roll och arbete

Länsstyrelsen Kalmar län är en beredskapsmyndighet och ansvarar bland annat för att ta fram samlade lägesbilder för länet och att leda samverkan med Region Kalmar län, näringslivet och andra statliga myndigheter och aktörer.

Många företagare kommer i kontakt med länsstyrelsen i sin verksamhetsutövning. Situationen kring coronapandemin innebär påfrestningar för många företag i Kalmar län. För att underlätta för företagen har landshövdingen beslutat att vidta följande tillfälliga åtgärder:

  • Pröva möjligheten för företag att avvakta med avgifter för tillstånd och tillsyn. Om du önskar avvakta med en avgift som ska betalas in till länsstyrelsen, kontakta din handläggare eller ring länsstyrelsens växel på telefon 010-223 80 00. Du kan också skicka e-post till kalmar@lansstyrelsen.se

  • Skjuta upp tillsynsbesök och kontroller som inte är nödvändiga samt ta hänsyn till smittspridning och riskgrupper. Vissa tillsynsbesök kan vara helt rimliga att skjuta på emedan andra är mer tidskritiska. Kontakta din handläggare på länsstyrelsen om du har ett tillsynsbesök inbokat som du önskar skjuta på. Vår strävan är dock, liksom i all myndighetsutövning, att uppfylla förvaltningslagens krav på serviceskyldighet och att vara så tillmötesgående mot verksamhetsutövare som lag och förordning tillåter.
    När det gäller tillsynsbesök och kontroller som är nödvändiga för att kunna betala ut ersättning, exempelvis EU-stöd till jordbruket, kommer Länsstyrelsen att fortsätta med dessa, liksom djurskydds- och livsmedelskontroller. Självklart gör vi detta med alla rekommenderade försiktighetsåtgärder mot smittspridning, exempelvis genom telefonkontakt i stället för att träffas fysiskt i samband med/efter kontrollen.
  • Informera företag om möjligheten att söka anstånd om förlängd tid att lämna in miljörapporter med fyra veckor. Om du önskar söka anstånd, kontakta din ordinarie handläggare eller skicka e-post till kalmar@lansstyrelsen.se

  • Snabbare betalning från länsstyrelsen till leverantörer och dialog med leverantörer om betalningar. Länsstyrelsen Kalmar län betalar attesterade fakturorna omgående och väntar inte till förfallodagen. Vid frågor kan du kontakta oss via kalmar@lansstyrelsen.se

  • Säkerställa tydlig och tillgänglig information till företag.

  • Föra en kontinuerlig dialog med företag och näringslivets aktörer om ytterligare åtgärder för att underlätta för företag.

Kontakt

Länsstyrelsen Kalmar län

Besöksadress: Regeringsgatan 1, Kalmar

Telefon: 010-223 80 00