Aktuella varningsmeddelanden i Kalmar länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nytt naturreservat - Ottenby rev

säl simmande över reven

Länsstyrelsen beslutade igår att bilda naturreservat Ottenby rev. Reservatet är 12 766 hektar stort och ligger 33 km söder om Mörbylånga. Det angränsar till naturreservatet Ottenby och omger Ölands södra udde.

Länsstyrelsen genomförde 2016 med hjälp av konsulter från Linnéuniversitetet (LNU) en stor undersökning av området och fann unika marina miljöer runt Ottenby och Ölands södra udde.

Precis som på land visar det sig att Ölands kalkstenshällar ger unika förutsättningar för arter och miljöer även under vattnet. Stora och täta bestånd av såg- och blåstång växer ända ner till elva meters djup, unikt längs hela ostkusten.

Att algerna växer så djupt som till 10-11 meters djup är ett tecken på god vattenkvalitet just här. Stora rödalgssamhällen, täta musselbankar och rik fiskfauna omger också revet.

Det stora området är dessutom en mosaik av naturtyper som finns i Östersjön. Laguner, små kobbar och skär, rev och sandbankar. En stor mängd växter och djur använder området för att söka föda, reproduktion och som rastplats.

Sammantaget är området mycket skyddsvärt ur ett både nationellt och internationellt perspektiv, och kan fungera som en plats där djur och växter kan utvecklas fritt och anpassa sig till förändringar i klimat och miljö.

Kontakt