Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ingen radiosändning i RDS-mottagarna

Det blev ingen radiosändning i RDS-mottagarna som finns hos alla hushåll i den inre beredskapszonen vid kärnkraftverket i Oskarshamns kommun när varningssystemet testades måndagen den 2 mars 2020. Ett handhavandefel från sändningsledaren på Sveriges Radio orsakade att testet försenades och testmeddelandet som skulle läsas upp uteblev.

RDS-mottagarna ska varna allmänheten vid en olycka på kärnkraftverket. En gång varje kvartal testat systemet genom att RDS-mottagaren aktiveras och ett testmeddelande läses upp av Sveriges Radios sändningsledning.

Vid kvartalstestet den 2 mars blev sändningsledaren försenad och hann inte läsa upp testmeddelandet innan ordinarie sändningar tog vid. Sveriges Radio bedömer att felet inte skulle uppstå i ett skarpt läge eftersom fönstret för att läsa meddelandet då inte är begränsat. Sveriges Radio avser också att ändra rutinerna så felet inte ska behöva uppstå igen.

Mer om hur allmänheten varnas vid olyckor på kärnkraftverket

Kontakt