Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Information om coronaviruset - covid-19

Den här nyhetssidan uppdateras kontinuerligt.

Spridningen av covid-19 är en pandemi. Folkhälsomyndigheten bedömer risken för smittspridning av coronaviruset som mycket hög. Folkhälsomyndigheten har det övergripande nationella ansvaret för befolkningens skydd mot smittsamma sjukdomar. På regional nivå är det smittskyddet hos Region Kalmar län, som ansvarar för smittskydd och smittspårning.

Här hittar du länkar till ansvariga myndigheters information om det nya coronaviruset och sjukdomen covid-19. Du kan också läsa om Länsstyrelsens arbete med anledning av coronaviruset.

Har du facebook?

Om du har ett facebook-konto kan du följa vår sida Krissamverkan Kalmar län Länk till annan webbplats. där vi publicerar information och stöd till länets invånare och kommuner.

Vi publicerar även information på vår ordinarie sida för Länsstyrelsen Kalmar län Länk till annan webbplats..

Ansvariga myndigheters information

Vid större händelser finns det risk att ryktesspridning uppstår. Tänk källkritiskt och vänd dig till ansvariga myndigheter för bekräftad och säkerställd information. Här har vi samlat länkar till ansvariga myndigheter.

Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten är nationellt ansvarig för frågor som rör smittskydd. På deras webbplats finns information om viruset och smittspridning samt en lista med frågor och svar som uppdateras regelbundet.

Folkhälsomyndighetens frågor och svar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Folkhälsomyndighetens startsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Region Kalmar län

Region Kalmar län ansvarar för smittskyddet på regional nivå och för hälso- och sjukvård i länet. Regionen följer noga utvecklingen både globalt, nationellt samt regionalt och har beredskap för att kunna ta om hand smittade personer. Den 10 mars konstaterades det första fallet i Kalmar län.

Region Kalmar läns information om det nya coronaviruset Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information på andra språk

Här samlar vi information på andra språk än Svenska från olika medier och myndigheter/aktörer.

Nyheter på andra språk / News in other languages (Sveriges Radio/Ekot Länk till annan webbplats.)

Vanliga frågor och svar om COVID-10 / FAQ about COVID-19 from The Public Health Agency of Sweden (Folkhälsomyndigheten) Länk till annan webbplats.

Skydda dig själv och andra / How to protect yourself and others (Folkhälsomyndigheten) Länk till annan webbplats.

Information på andra språk / Information on other languages (Krisinformation) Länk till annan webbplats.

Vårdguiden

Information om coronaviruset och om symptom på sjukdomen samt vart du vänder dig vid symptom.

Webbplatsen Vårdguiden 1177.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Utrikesdepartementet

Reseinformation med anledning av coronaviruset.

Utrikesdepartementet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Regeringen

Här kan du läsa om regeringens arbete med anledning av coronaviruset Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Extra ändringsbudget med bland annat nya regler kring karensdagen. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Krisinformation.se

Här finns samlad information och länkar till ansvariga myndigheter. Webbplatsen Krisinformation.se drivs av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Krisinformation.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hit kan du ringa vid frågor

Har du allmänna frågor om coronavirussjukdomen covid-19 kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13.

Har du varit i ett land där smittspridning pågår och nu har symptom ska du ringa 1177 för att komma till sjukvårdsupplysningen.

Om Länsstyrelsens arbete och samverkan i länet

Region Kalmar län ansvarar för regionala smittskyddet och för hälso- och sjukvård i länet. Länsstyrelsen stödjer och underlättar samverkan mellan regionen och länets kommuner genom att hålla kommunerna uppdaterade om läget och förmedla frågor och svar mellan aktörerna. Vi genomför bland annat samverkanskonferenser med kommunerna där regionens smittskydd deltar med information. Vi deltar också i den nationella samverkan som sker mellan ansvariga myndigheter.

Kontakt