Risk för vattenbrist i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Stensjö by blir Kalmar läns första kulturreservat

Stensjö bys faluröda hus

Äntligen får Kalmar län sitt första kulturreservat. Stensjö by i Oskarshamns kommun blir det 35:e statliga kulturreservatet i Sverige.

Länsstyrelsen och markägaren Vitterhetsakademien tycker att det är viktigt att säkra det långsiktiga skyddet för Stensjö by genom att göra byn och dess marker till kulturreservat.

På Stensjö by ska Vitterhetsakademien bruka, levandegöra och för framtiden bevara ett värdefullt kulturpräglat landskap i en småländsk skogsby. De ska också lyfta fram berättelserna om de människor som bott och verkat där. Marker och bebyggelse ska hävdas och skötas på ett sådant sätt att det ger en bild av hur en skogsby i Småland fungerade vid tiden runt sekelskiftet 1900. Besökarna kommer till exempel att få se hur trädgårdarna återskapas, åkrarna besås med äldre sädesslag, de gamla slåtterängarna slås och skogen åter betas.

Stensjö by har varit ett populärt besöksmål i mer än ett halvsekel och Vitterhetsakademien vill fortsätta utveckla området. Den samlade klungbyn, de små åkerlapparna, de blomrika vägrenarna, en och en halv mil hankgärdesgård och vidsträckta naturbetesmarker ger en bild av ett svunnet jordbrukslandskap och upplevs varje år av tusentals besökare. Byns bevarande möjliggjordes 1960 genom en frikostig donation av Josef Anér och sedan dess har byn ägts och förvaltats av Vitterhetsakademien i Stockholm. Innehavet har efterhand utökats och idag äger akademien 561 hektar varav större delen är skog. Besökaren uppehåller sig oftast i byn och de närmaste inägorna men Stensjös skog sträcker sig ända upp till Stora Mörtsjön mer än en halvmil nordväst om byn.

Vitterhetsakademien kommer även fortsättningsvis sköta om reservatet med hjälp av en särskild skötselplan och Länsstyrelsen kommer att se till att den följs.

Kulturreservat är en skyddsform som infördes i miljöbalken 1999. Syftet var att landskap som är präglade av människans långvariga bruk och historia ska kunna få ett lika starkt skydd som naturreservaten.

Kontakt