Aktuella varningsmeddelanden i Kalmar länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Civilminister Lena Micko ville veta mer om arbetet mot torka

Civilminister Lena Micko med länsråd Malin Almqvist och landshövding Cecilia Schelin Seidegård.

Civilminister Lena Micko med länsråd Malin Almqvist och landshövding Cecilia Schelin Seidegård. Foto: Eric Arenius

Vattenbrist och översvämning var i fokus när civilminister Lena Micko (S) under onsdagen besökte Länsstyrelsen i Kalmar län. Lena Micko tror att det samarbete som länsstyrelsen visade prov på kommer att bli allt mer nödvändigt i framtiden.

Kalmar län har under flera av de senare åren drabbats av vattenbrist och torka.

Länet präglas av en högre befolkning under sommarmånaderna; många turister besöker till exempel Öland och Västervik. Med fler människor i kombination med en torr sommar ökar behovet av vatten till både djur och människor.

Lena Micko hade själv frågat om hon fick besöka länsstyrelsen för att prata om aktuella ämnen och besöka arbetsplatsen. Under en och en halv timme diskuterade Micko med länsledning och medarbetare.

Vattenbristen och dess följder var ett av de stora ämnena. Henrik Andersson, chef för vattenenheten, berättade om arbetet under somrarna 2016 och 2018, när problemet blev akut. Som exempel gav han Frösslunda på östra Öland, där vattnet tog slut samtidigt som djuren behövde dricka.

Det här skedde under sommarmånaderna, när många var på semester. Länsstyrelsen fick ta upp taktpinnen, och lyckades i samarbete med bland andra lantbrukarna få till en snabb lösning. Nyckeln var att alla ställde upp.

Samarbete är viktigt

Länsråd Malin Almqvist påpekade för Lena Micko hur viktigt just samarbetet är. Det var något Lena Micko förklarade att hon kommer bära med sig efter dagens träff.

Micko ville också veta hur arbetet går framåt. Det som bland annat pågår nu är att skapa långsiktiga strategier för att till exempel behålla vattnet i markerna och att anpassa grödor efter ett förändrat klimat.

Just denna dag, när kajerna i princip låg under vatten, var det snarare översvämning än torka som var på allas läppar. Översvämningar är en fråga som är självklar att arbeta med idag, förklarade landshövding Cecilia Schelin Seidegård.

Och det hänger ihop med torka, förklarade Martin Unell, chef för naturskyddsenheten. Att det har dikats ut så mycket gör att vattnet rinner snabbare ut i åarna. Det blir en bakomliggande orsak till både översvämningar och torka.

Kontakt