Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Vi har skrivit under en avsiktsförklaring för jämställdhet

Landshövding för Kalmar län, Cecilia Schelin Seidegård, skriver på avsiktsförklaringen.

Landshövding för Kalmar län, Cecilia Schelin Seidegård, skriver på avsiktsförklaringen. Foto: Anna Carin Pålsson

På årskonferensen för Smålands skogs- och trästrategier den 4 februari undertecknade Länsstyrelserna i Kalmar, Kronobergs och Jönköpings län tillsammans med regionerna i de tre länen och sju ytterligare organisationer en avsiktsförklaring för jämställdhet.

Deltagande organisationer kommer gemensamt att utveckla jämställdhetsarbetet genom att:

  • verka för att skogs- och träsektorerna formulerar konkreta jämställdhetsmål.
  • Skapa en arbetsgrupp för planering och prioriteringar av insatser inom de fyra fokusområden: bilden av skogs- och träbranscherna, utbildning och rekrytering, arbetsliv och jämställdhetsstrategier.
  • Dela kunskaper, metoder, verktyg, material kring jämställdhet och stödja jämställdhetsarbetet
  • Samla resultat från uppföljning av jämställdhetsarbetet i Smålands skogs- och träsektorer
  • Arbeta aktivt för att fler organisationer ansluter till denna avsiktsförklaring

Ett första etappmål är att bilda en arbetsgrupp som ska ta fram ett förslag på insatser för år 2020. Arbetet koordineras av samordningen för Skogs- och trästrategierna.

Det finns ett behov

I den regionala skogsstrategin konstateras att det finns ett stort behov av att öka jämställdheten och mångfalden av både demokratiska och ekonomiska skäl. En ökad jämställdhet och utveckling av samspelet mellan grupper och individer är bra för våra företag, enskilda individer, samhället och den regionala utvecklingen.

Kontakt