Aktuella varningsmeddelanden i Kalmar länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Gröna grodor efterlyses

Grönfläckig padda och gölgroda i vatten

Grönfläckig padda och en gölgroda

I länet finns tre gröna groddjur - grönfläckig padda, gölgroda och ätlig groda. Vi behöver bättre kunskap för att kunna hjälpa dessa hotade arter och därför efterlyser Länsstyrelsen allmänhetens observationer om var de gröna grodorna finns i länet.

Länsstyrelsen arbetar tillsammans med olika aktörer för att återskapa och restaurera våtmarker, som ger fler häckningsplatser för fåglar, växtplatser för orkidéer och lekvatten för fiskar och groddjur.

I Kalmar län finns tre groddjur som är mer eller mindre gröna. Under 2018 upptäcktes en ny grodart för länet i Västerviks kommun. Det är gölgrodan, som fram till dess bara var känd från norra Uppland och från ett kärr i Östergötland.

Den grönfläckiga paddan var under 1800-talet vanlig på Öland. På 1990-talet försvann den helt från ön och sedan 2003 arbetar länsstyrelsen med att återintroducera den på Öland. Söder om Kalmar finns sedan några år tillbaka ätlig groda. Den finns naturligt i Skåne och grodor därifrån har flyttats hit utan tillstånd. Arten sprider sig nu och riskerar att konkurrera med den ovanliga och bruna långbensgrodan.

Känner du till någon plats i länet med gröna groddjur får du mycket gärna rapportera det på www.artportalen.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller direkt till Susanne Forslund. Skicka helst med ett foto – men tänk på att alla groddjur är fridlysta och inte får hanteras. På denna hemsida https://www.naturskyddsforeningen.se/kvack Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du få hjälp att känna igen groddjur, lyssna på deras läten samt lära dig hur du kan rapportera på artportalen.

Kontakt