Risk för vattenbrist i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Kalmar län bygger aktivt upp totalförsvaret

Första delen av Totalförsvarsövning 2020 är i mål för Kalmar län. Länets krisberedskapsaktörer har tagit steg framåt som ökar förmågan att försvara Sverige mot ett väpnat angrepp.
- Det känns väldigt bra! Övningen har bidragit till att höja kunskapsnivån hos båda mina kommuner, säger Fredrik Sandqvist, kris- och beredskapssamordnare i Mönsterås och Högsby kommun.

Övningsscenariot startade i gråzonsläge* och eskalerade under övningens gång till väpnat angrepp för att avslutas med vapenvila. Längs vägen utmanades övningsdeltagarna gruppvis med frågor om deras tänkta agerande kring samverkan, beslutskedjor och prioriteringar. Vem ska exempelvis ha förtur till drivmedel? Stridsvagnen eller ambulansen? Den militära lastbilen eller skolbussen?
- Jag är imponerad över hur alla deltog på bästa sätt och hanterade det allvarliga ämnet på ett lättsamt sätt, säger Fredrik Sandqvist.

Krisberedskapen - grunden för totalförsvaret

Länets alla kommuner har tillsammans med Region Kalmar län, Polismyndigheten, Försvarsmakten, Tullverket, OKG, SKB och Länsstyrelsen Kalmar län deltagit. I övningen fick beredskapsansvariga, chefer och politiker fördjupa sig i hur rutiner, roller och ansvar skärps om Sverige blir angripet. I ett sådant läget säger vi i Sverige att det råder höjd beredskap. Det ger regeringen möjlighet att snabbt påverka myndigheternas roller och ansvar.
- Det var en ögonöppnare. Många delar ska arbetas in i respektive organisation och det kommer att ta tid, säger Johan Thorsén som ingår i Länsstyrelsens krisorganisation.
Samtidigt betonar Region Kalmar läns beredskapssamordnare Helena Berglund att den återupptagna totalförsvarsplaneringen inte startar från noll.
- Totalförsvarsplaneringen bygger på den befintliga krisberedskapen. I Kalmar län har vi krishanteringsrutiner inom ramen för Krissamverkan Kalmar län och det har stor betydelse. Dessutom ska man inte underskatta värdet av den personkännedom som finns i Kalmar län, säger Berglund.

Tillsammans försvarar vi Sverige och varandra

I övningsdiskussionerna återkom deltagarna ofta till att totalförsvaret är en uppgift för alla i Sverige. Dessutom identifierade deltagarna spännande utmaningar för det civila försvaret, ena halvan av totalförsvaret. Den andra halvan är det militära försvaret.
- Jag tror att övningen skapat en bra grund. Vi försvarar och bygger totalförsvaret tillsammans – myndigheter, näringsliv, frivilliga och alla andra som vistas i Sverige. Uppbyggnaden av totalförsvaret kräver att alla förstår vad det handlar om. Jag känner att övningen bidragit till att fler kan mer om totalförsvaret, säger en av övningsledarna, Morgan Jönsson på Länsstyrelsen Kalmar län.

Kalmar län och övriga Sverige övar totalförsvaret som en följd av att totalförsvarsplaneringen är återupptagen efter beslut av regeringen. Bakgrunden är ett försämrat säkerhetsläge i vårt närområde.
- Utifrån krisarbetarens perspektiv kan krig, vid en första anblick, likna krisen - men när vi övar och gläntar på dörren möter vi en helt ny värld. En värld som ingen av oss vill vara i. Ändå måste vi våga oss in där och ställa frågor. Vad händer med barnen? Hur påverkar jämställdheten? Hur håller vi fast vid demokratin? Det är frågor som inte alltid får plats i beredskapsvardagen, men ställer vi dem inte nu kan det bli för sent om något händer, säger Ami Andersson på Länsstyrelsen Kalmar län som varit en av övningsledarna.

Till vänster ser vi Carl Lilliehorn sitta bredvid Mari Strålman vid ett bord. Mari håller en mokrofon mot Carls mun och vid bordet hänger affischer med de senaste simulerade nyheterna.

Carl Lilliehorn och Mari Strålman från Länsstyrelsen Kalmar län simulerade en radiosändning som en del av övningen för att förklara hur bland annat totalförsvarsplikten fungerar i Sverige. Foto: Sigge Sundström

TFÖ2020 fortsätter hela året

TFÖ2020 består av flera delövningar och pågår under hela året. Den första delen i Kalmar län har namnet Regional samverkan i kris och krig. Första övningstillfället startade i november 2019 och det fjärde och sista tillfället i början av januari 2020.
Nästa del av TFÖ2020 i maj-juni är i hög grad en försvarsmaktsövning som heter Aurora 20. Flera andra länder medverkar i övningen. Under dessa veckor kommer den militära närvaron i länet vara högre än normalt. På Facebook görs löpande uppdateringar om hur övningen påverkar länet.

Krissamverkan Kalmar län (Facebook) Länk till annan webbplats.

* Gråzon syftar på det osäkra läget i samhället som kan råda i gränsen mellan fred och väpnat angrepp.

Kontakt

Krisberedskapsenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon 010-223 80 00 (växeln)