Aktuella varningsmeddelanden i Kalmar länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Utvidgning av naturreservatet Emsfors-Karlshammar

Brandområdet sett från luften med Emån intill på högersidan av skogen.

Flygfoto över brandområdet bredvid Emån. Foto: Pontus Axén

Under sommaren 2016 utbröt en skogsbrand i en tallskog knappt 500 meter väster om Karlshammars kraftverk. Det brända området är ca 15 hektar stort och ligger i anslutning till det befintliga naturreservatet Emsfors-Karlshammar. Länsstyrelsen har därför beslutat om att utvidga det befintliga naturreservatet Emsfors-Karlshammar med den tallskog som eldhärjades 2016.

Detta gör att reservatet nu omfattar hela 594,7 hektar. Beslutet togs den 6 december 2019 och har nu vunnit laga kraft. Skog som har brunnit får snabbt mycket höga naturvärden och är en viktig miljö för många hotade arter, främst insekter och svampar men också fåglar. Den brända skogen har stora mängder döda eller skadade stående tallar som blir mat och livsutrymme för de arter som behöver just bränd ved för att överleva.

När den översta delen av markskiktet brinner bort gror också flera träds fröer mycket bättre. Det betyder att den skog som växer upp blir mer varierad med mer lövträd. Det gynnar också mängder av andra arter som flyttar in efter branden.

Vill du läsa hela beslutet är du välkommen att kontakta oss på Naturskyddsenheten i Kalmar så skickar vi det.

Kontakt

Naturskyddsenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon 010-223 80 00 (växeln)