Risk för vattenbrist i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Samsyn kring ett museum på Öland

Fornfynd från Sandbyborg (mynt)

Fornfynd från Sandbyborg. Foto Solidus

Öländska fornfynd hör hemma på Öland. Därför har Länsstyrelsen Kalmar län, Kalmar läns museum, Linnéuniversitetet och kommunerna i Borgholm, Mörbylånga och Kalmar samt Ekerum Resort Öland nu skickat en gemensam skrivelse till Statens historiska museer.

Ölands historia är lång och rik. Vill man som ölänning eller besökare veta mer om detta och med egna ögon se några av de fantastiska föremålen som hittats i öländsk jord måste man i nuläget åka till Historiska museet i Stockholm. Där det finns en del av de öländska skatterna i utställningarna, och i museets butik säljs vykort med vackra bilder av det öländska kulturarvet. Som en av de arkeologiskt rikaste regionerna i landet finns nu förutsättningar att kunna återbörda de öländska fornfynden till Öland och berätta öns rika historia på plats.

Försök att etablera ett arkeologiskt museum gjordes redan under 1970-talet, men av olika anledningar realiserades inte planerna. Frågan har aktualiserats vid flera tillfällen sedan dess, men är komplex och det är många intressen som måste samspela för att kunna komma vidare. För första gången har nu alla berörda aktörer en samsyn på både platsen och ramverket för museet. Det finns också en intresserad exploatör; Ekerum Resort Öland, som är villiga att uppföra en museibyggnad i samband med utbyggnad av sin hotellverksamhet. Dessutom har flera lyckade satsningar på statliga filialer utanför Stockholm gjorts under de senaste åren.

Med skrivelsen hoppas de samverkande parterna att bli inbjudna till Statens historiska museer för att presentera och diskutera denna möjlighet.

        Vi hoppas att Statens historiska museer genom Historiska museet i samverkan med oss vill ansvara för utveckling och drift av ett öländskt historiskt museum, avslutar de undertecknade aktörerna skrivelsen.

Kontakt