Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Licensjakt efter Lodjur i Kalmar län

Länsstyrelsen har fattat beslut om licensjakt efter lodjur i Kalmar län. Totalt får åtta lodjur skjutas under 2020 års licensjakt som äger rum i mars månad.

Beslutet om att tillåta licensjakt på åtta lodjur under 2020 har fattats för att reglera stammen då den är större än förvaltningsmålet som är fyra-åtta familjegrupper (honor med unge/ungar).

Målet är beslutat av Kalmar läns viltförvaltningsdelegation.

Avskjutningen begränsas till maximalt ett lodjur per kommun. Jakten avslutas om tre produktiva hondjur över 14 kg fälls.

Enligt det senaste inventeringsresultatet berörs länet av 11,5 familjegrupper vilket motsvarar drygt 60 lodjur i Kalmar län.

Lodjursjakten startar den 1 mars 2020 och varar som längst till och med den 31 mars. Jakten sker över hela länets fastland utom Vimmerby kommun, där familjegrupper av lodjur ej påträffats vid inventeringen de senaste två säsongerna.

Licensjakten är en del av rovdjursförvaltningen, och genomförs i begränsad omfattning och under strängt kontrollerade former. Jakten tillåter lodjursstammen i södra rovdjursförvaltningsområdet såväl som i Kalmar län att med fortsatt god marginal förbli en livskraftig population med gynnsam bevarandestatus i artens naturliga utbredningsområde.

Resultatet från den senaste nationella populationsberäkningen visar att det finns cirka 1200 lodjur i Sverige och populationen är därmed fortsatt över referensvärdet för gynnsam bevarandestatus.

Inom det södra rovdjursförvaltningsområdet sker licensjakt även i Jönköpings och Östergötlands län.

Länk till beslutet i sin helhet Pdf, 418.3 kB.

Kontakt