Aktuella varningsmeddelanden i Kalmar länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nöjda besökare i naturum

Besökare i naturum är nöjda med sitt besök. Det visar de undersökningar som Naturvårdsverket tillsammans med naturumpersonal har genomfört i naturum under sommaren 2019. En klar majoritet av besökarna i naturum anser att besöket har gett dem ökad kunskap om naturen i området.

De allra flesta är nöjda med besöket

Undersökningen i naturum Ottenby och naturum Trollskogen på Öland visar att besökarna i mycket hög utsträckning är nöjda med sitt besök totalt sett. Över 90 procent tycker att det var mycket bra på de båda naturumen.

- Det är roligt och stärkande för personalen att 96 procent av besökarna i både Ottenby och Trollskogen är mycket nöjda med bemötandet från personalen, säger Stina Nilsson, vikarierande föreståndare för naturum Trollskogen.

De värdeord som i högst grad förknippas med besöket i ett naturum är tillgänglig, inspirerande och välkomnande.

Naturums besökare har generellt sett en mycket positiv uppfattning om besöket och är som helhet nöjda. De är även mycket nöjda med naturstigarna, barnaktiviteterna samt utställningens kunskapsnivå, ämne och teman. Särskilt utmärkande är guidningarna i naturum Ottenby som ligger över medelsnittet för landets naturum.

Naturum ökar besökares kunskaper

Både på Öland och i hela landet så anser besökarna i naturum att utställningen, informationen och naturvägledningen har gett dem ökad kunskap om naturen i området.
- Att besökarna säger att de får mer kunskap ser vi som ett mått på att vi lyckas. Detta eftersom ett viktigt syfte med verksamheten är att naturum ska ge besökaren kunskap om naturen och dess värden, säger Anna Grundén, samordnare för naturum.

Fakta om Sveriges naturum

Det finns 33 naturum i Sverige. Naturum fungerar som porten till naturen och hade 2018 1,8 miljoner besök.

Kontakt