Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Vi säger stopp till mäns våld mot kvinnor!

Tolv företrädare från näringsliv och organisationer i Kalmar län

Anders Henriksson (2:e vice ordförande SKL), Carsten Wieger (Platschef Södra Cell), Christoffer Nikolausson (avdelningschef Länsstyrelsen Kalmar län), Fredrik Modéus (Biskop Växjö stift), Håkan Lundgren (Sydosts regionordförande LRF), Jonas Tunestål (VD KLS Ugglarps), Martin Åkerlund (klubbchef IK Oskarshamn), Patrik Oldin (polisområdeschef Kalmar Kronoberg), Peter Magnusson (platschef Scania), Stefan Johnson (turistchef Kalmar), Åke Andersson (VD Destination Kalmar) och Örjan Molander (chef Kalmar läns museum).

Mäns våld mot kvinnor är en krass, normaliserad verklighet för alldeles för många kvinnor. Förra året dödades 22 kvinnor i Sverige av en man som de haft en nära relation med (Brå). Det måste få ett stopp!

Ingen kvinna ska behöva höra nedsättande kommentarer, ingen kvinna ska behöva bli kontrollerad, ingen kvinna ska behöva bli slagen, våldtagen eller dödad. Varje gång en man tar sig rätten att utnyttja sin fysiska och psykiska makt sker ett övergrepp för mycket. Vi måste sluta ifrågasätta kvinnan som inte lämnar den man som slår, och istället ställa oss frågan varför mannen slår. Vi måste ifrågasätta det fysiska, psykiska och sexuella våldet som mer än vart femte kvinna tvingas utstå under sin livstid. Vi måste få mäns våld mot kvinnor att upphöra. Vi måste säga stopp.

Vi måste rannsaka vårt beteende när vi ställs inför andra mäns maktutövande. Vi måste reagera på de attityder och beteenden som begränsar kvinnors rättigheter. Vi män måste vara goda förebilder för dagens barn och ungdomar så att de växer upp till vuxna som respekterar kvinnor och som ser till alla människors lika värde. Kärlek börjar inte med bråk.

Samtidigt som kvinnor utsätts för våldet, så är det också kvinnor som driver kampen för att våldet mot dem ska upphöra. Männens röst i debatten är alldeles för svag. Vi män behöver visa vår närvaro och ta vårt ansvar. Vi som står bakom detta upprop är män som arbetar i organisationer som har möjlighet att påverka attityder och beteenden. Vi ska ta vårt ansvar, dels i våra uppdrag, men framför allt som män. Och vi behöver visa att vi är fler.

Män, anslut er till det som borde vara självklart för alla människor – Mäns våld mot kvinnor ska upphöra.

Vi säger STOPP.

#attse #vågafråga #modattagera

Kontakt