Aktuella varningsmeddelanden i Kalmar länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nu övar Kalmar län totalförsvaret

Länsstyrelsen, samtliga kommuner, Region Kalmar län och Försvarsmakten övar tillsammans

Foto: Astrid Amtén/Försvarsmakten

Nu startar den största nationella totalförsvarsövningen på mer än 30 år. Länsstyrelsen, länets kommuner, Region Kalmar län och Försvarsmakten övar olika delar av totalförsvaret från november i år och under hela 2020.

I den första delen av Totalförsvarsövning 2020, som startar redan nu i början november och sträcker sig in i 2020, övar aktörerna sina egna faktiska planer utifrån ett scenario där det råder skärpt beredskap och sedan högsta beredskap. För deltagarna handlar det om att identifiera roller, vilket ansvar man har, vilka regler som gäller och hur man samverkar med andra aktörer.

- Jag ser fram emot totalförsvarsövningen. Det är viktigt att öva gemensamt för att utveckla vårt samarbete och tillsammans kunna klara av svåra påfrestningar, oavsett om det handlar om olika sorters angrepp eller stärka beredskapen vid olyckor och kriser, säger landshövding Cecilia Schelin Seidegård.

Det försämrade omvärldsläget har gjort att regeringen beslutat att Sveriges totalförsvar ska förstärkas. Nu ska stora delar av totalförsvaret också övas. Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) leder och samordnar övningen där bland annat ett 60-tal myndigheter, landets länsstyrelser, regioner och kommuner liksom frivilliga försvarsorganisationer och delar av näringslivet deltar.

Att omvärldsläget försämrats märks till exempel genom till ökad militär närvaro i vårt närområde, genom attacker mot nät och webbplatser och påverkansoperationer som används för att forma opinion eller destabilisera.

Totalförsvaret består av både civilt och militärt försvar. Med totalförsvaret ska Sverige kunna förebygga och kunna möta angrepp och andra allvarliga hot mot vår säkerhet under höjd beredskap. I totalförsvarsövningen ingår att öva försvar mot ett militärt angrepp mot Sverige, skydda civilbefolkningen och att upprätthålla samhällsviktiga funktioner.

Kontakt