Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Mest vattenpengar till länet

vattenledningsrör

Kalmar län är ett av de län som fick mest pengar när Havs- och vattenmyndigheten fördelade pengar till vattenbesparande åtgärder. Länets kommuner får tre miljoner kronor till åtgärder som förbättrar vattenhushållning och tillgång på dricksvatten.

- De senaste åren har präglats av torka och vattenbrist i Kalmar län. Länets kommuner har arbetat hårt för att trygga dricksvattenförsörjningen genom vattenhushållande åtgärder. Anslaget var ett välkommet bidrag till åtgärder som planerats av kommunerna för att öka tillgången på dricksvatten, säger Sara Brattström på Länsstyrelsens vattenenhet.

Det har kommit in många idérika förslag på vattenbesparande projekt från länets kommuner till Länsstyrelsen. De beviljade projekten riktar sig framförallt mot olika tekniker för att kunna övervaka vattenledningsnätet för att snabbt kunna förhindra läckage av dricksvatten på ledningsnätet. Men projekten handlar också om kartläggning av klimatets påverkan på vattentäkter, omhändertagande av dagvatten för bevattning och återanvändning av renat avloppsvatten.

Projekten är av olika tidslängd, men alla kommer att vara avslutade vid årsskiftet 2020/2021.

Kontakt