Aktuella varningsmeddelanden i Kalmar länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ministrar lär sig mer om länets utmaningar inom vatten och e-hälsa

Statsminister Stefan Löfvén och en spirande idélampa

Onsdagen den 23 oktober har regeringens innovationsråd sitt möte i Kalmar. Två gånger om året sammanträder delar av det ordinarie rådet tillsammans med lokala och regionala företrädare. Syftet är att lära av lokala och regionala erfarenheter, såväl framgångar som upplevda hinder och utmaningar för att utifrån detta utveckla den nationella politiken.

– Jag tror starkt på samverkan mellan akademi, näringsliv och offentlig sektor. Det är bra att klimatförändringarna ökar trycket för både samverkan och behov av innovationer. I den här delen av landet är vi mest utsatta och jag är därför övertygad om att vi i Kalmar län kan öka regeringens kunskaper, genom att visa både goda exempel och de utmaningar som vi har här, säger landshövding Cecilia Schelin Seidegård.

Innovationsrådets övergripande uppgift är att med innovation bidra med lösningar på de stora samhällsutmaningarna och verka för ett långsiktigt konkurrenskraftigt och hållbart Sverige. Av rådets ordinarie ledamöter deltar statsminister Stefan Löfvén, näringsminister Ibrahim Baylan, socialminister Lena Hallengren, VD Science Park Mjärdevi Lena Miranda samt sjukhusdirektör Sahlgrenska Universitetssjukhuset Ann-Marie Wennberg. 

I Kalmar kommer rådet först diskutera samverkan och innovationssystem för att sedan gå över till vattenfrågor och e-hälsa, som är samhällsutmaningar i fokus för mötet. Förhoppningen är att det kommer fram förslag på innovativa lösningar och nya arbetssätt där flera olika aktörer är med och bidrar.

– Vi hoppas att dagen ska bidra till inspiration, lärande, nya allianser och kontakter kring innovation, för att lösa samhällsutmaningar där vi kopplar ihop lokal, regional och nationell nivå, säger Karin Alm Chearnley på innovationsrådets kansli.

Parallellt med rådsmötet kommer en aktivitet kallad Innovationsrådets dag att genomföras. Till dagen har en bredare lokal och regional krets bjudits in för att arbeta i workshop-form med nya metoder för att komma fram till lösningar på samhällsutmaningar. Även här är fokus på vatten och e-hälsa. Aktiviteten genomförs med stöd av Vinnova och Hack for Sweden.

Mötet har planerats i samverkan med Länsstyrelsen Kalmar län, Region Kalmar län och Linnéuniversitetet.

– Det är väldigt roligt att få möjlighet att stå värd för ett så här viktigt möte, säger Peter Aronsson, rektor vid Linnéuniversitetet. Vi gör redan mycket inom det svenska innovationssystemet vid universitetet, men vi är redo att göra mer. Vi kan stärka förmågan att sätta kunskap i rörelse för en hållbar framtid.

Kontakt