Risk för vattenbrist i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Draghunds-VM 2019 arrangeras i Nybro 23–27 oktober

Draghunds-VM 2019 kommer att arrangeras i Nybro under 23–27 oktober. I samband med förra årets draghunds-EM i Nybro kom ett antal anmälningar in till Länsstyrelsen gällande hundar i dåligt hull, att hundar förvarades i bur på otillåtna sätt samt att hundar hölls bundna vid bilar. Länsstyrelsen Kalmar vill därför informera deltagare och besökare vid Draghunds-VM om vilka djurskyddsbestämmelser som gäller.

Burförvaring

Det är inte tillåtet att förvara hundar i bur, det finns dock ett undantag vid utställning, prov och tävling samt träning inför tävling. Om bur används under tävling ska minst två sidor vara täckta och hunden ska rastas minst varannan timme. Man får också förvara hundar i bur i samband med transport, men förvaringen får då inte överstiga tre timmar då bilen står stilla. Hundar får i samband med tävling övernatta i transportmedlet om det sker på tävlingsplatsen.

Buren hunden förvaras i måste vara tillräckligt stor. Enligt Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd om transporter av levande djur (SJFS 2019:7, Saknr L5) gäller följande mått för hundtransporter/burförvaring:

  • Längd: Hundens längd från nosspets till sittbensknöl när hunden står i normal ställning x minst 1,1
  • Bredd: Hundens bröstbredd x minst 2,5, hunden ska kunna ligga ned och vända sig obehindrat
  • Höjd: Hundens höjd över hjässan i den ställning den är som högst

Att förvara hunden i bur på hotellrum eller andra tillfälliga boenden i samband med tävling är inte tillåtet. Många hundar uppskattar att ha en egen, avskild sovplats men hunden ska då själv kunna välja om den vill vara i buren eller inte.

Uppbindning

Hundar får inte bindas vid motorfordon, även om dessa står stilla, om inte en speciell uppbindningsanordning monteras till fordonet. Uppbindningsanordningen ska vara utformad så att fordonet inte kan lämna platsen utan att anordningen först tas bort. Om en hund binds utomhus i övrigt får den inte bindas mer än högst två timmar per dygn och man måste se till så att hunden inte skadas eller lämnas utan tillsyn.

Att tävla med djur

I övrigt har djurhållaren särskilda skyldigheter i samband med tävling och träning, vilket går att läsa i Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om träning och tävling med djur (SJVFS 2019–27, saknummer L17). Föreskrifterna innefattar bland annat att:

  • En hund som tränas eller används för tävling ska vara fri från skada eller sjukdom som kan antas förorsaka lidande.
  • Den som tränar eller tävlar med ett djur får bara ställa sådana prestationskrav på djuret som är anpassade till det enskilda djurets fysiska och psykiska förmåga.
  • Utrustning, hjälpmedel eller metoder får inte användas på sådant sätt att det kan medföra skada eller annat fysiskt eller psykiskt lidande för djuret.

Länsstyrelsen kommer att finnas på plats delar av Draghunds-VM för att kontrollera att djurskyddslagen och tillhörande föreskrifter följs samt svara på eventuella frågor.

För mer information

Djurskyddsförordningen Länk till annan webbplats.

Djurskyddslagen Länk till annan webbplats.

Vid eventuella frågor kontakta Länsstyrelsens djurskyddshandläggare via växeln 010-2238428

Kontakt