Risk för vattenbrist i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen tar granbarkborreangrepp på allvar

Gran angripen av granbarkborre

Länsstyrelsen arbetar aktivt med frågan om granbarkborre i naturreservat. Vi följer de rekommendationer som Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen ger för lämpliga åtgärder i skyddade områden. Vi genomför upprepade inventeringar för att bevaka granbarkborrens utveckling. I de fall vi upptäcker större förekomster, gör vi en bedömning av vilka behov och möjligheter vi har att genomföra eventuella åtgärder.

I Kalmar län finns cirka 90 000 hektar skog som är intressant för granbarkborrar. Av dessa finns endast 1 500 hektar i reservat och nationalparker. När ett naturreservat bildas tas ett beslut med stöd av Miljöbalken. Därför gäller andra regler än i produktionsskogen. Varje naturreservat har unika regler som ska värna syftet med just det reservatet och det är dessa regler som vi måste förhålla oss till när vi tar beslut om åtgärder. Många gånger finns möjligheter att genomföra bekämpningsåtgärder om det är befogat och inte motverkar syftet med naturreservatet. Efter de två senaste årens torka är många granar torkstressade och därför har Skogsstyrelsens rekommendationer fram till hösten 2019 varit att undvika åtgärder som sök och plock i naturreservaten, eftersom det funnits en stor risk att förvärra situationen snarare än att bidra till bekämpning.

Självklart kan det finnas lokala samband mellan granbarkborreförekomster i naturreservat och i omgivande produktionsskog. Länsstyrelsen har inte påstått något annat. Vi tar förekomster och potentiella spridningsrisker på stort allvar. Om en markägare är orolig för att granbarkborre i naturreservat ska sprida sig vill vi gärna veta det för att tillsammans titta på situationen just där.

Granskog i naturreservat utgör en mycket liten andel (1,7 procent) av den totala arealen granskog och naturreservaten bidrar endast marginellt i ett större landskapsperspektiv. Det är den stora andelen homogena granbestånd som finns i dagens skogslandskap, i kombination med förra sommarens extrema värme och torka, som har skapat förutsättningar för massförökningen av granbarkborrar.

Vi delar bilden av att granbarkborresituationen är mycket allvarlig och ett stort problem för många markägare. Vi delar också synen på att vi alla måste hjälpas åt för att begränsa skadorna och genomföra effektiva bekämpningsinsatser, samtidigt som vi värnar om långsiktigheten och den biologiska mångfalden.

Kontakt