Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen ökar överbevakningen av grundvattennivåer i länet

Exempel på hur ett OBS-rör ser ut.

Exempel på hur ett OBS-rör ser ut.

Efter de senaste årens torka och vattenbrist behöver Länsstyrelsen få en bättre och mer detaljerad bild över hur grundvattennivåerna i länet förändras över tid. Därför har Länsstyrelsen ingått ett ramavtal med en konsult som ska etablera observationsrör och installera nivåmätare i ett antal av länets grundvattenförekomster.

Förutom att få en bättre och mer detaljerad bild över grundvattennivåerna, kommer mätresultatet även att vara väldigt värdefullt i arbetet med vattenförvaltningen, där Länsstyrelsen gör bedömningar över grundvattnets kvalitet och kvantitet.

I dagsläget har SGU ett antal nivåövervakningsstationer i länet, där man kan se dagsaktuella nivåer via kartvisaren på deras hemsida, https://apps.sgu.se/kartvisare/kartvisare-grundvattenniva.html Länk till annan webbplats..

Länsstyrelsen och SGU har ett tätt samarbete kring nivåövervakningen och nivåmätarna som Länsstyrelsen nu installerar kommer att kopplas upp mot SGUs databas och kunna följas på samma sida. Det kommer att etableras två rör i varje aktuell grundvattenförekomst för att även möjliggöra kemisk provtagning av grundvattnet.

- Som markägare kan man alltså få ganska stor nytta av dessa rör. Dels möjligheten att dagligen kunna hålla koll på grundvattennivåerna på sin mark. Dels ta del av de kemiska provtagningar av grundvattnet som Länsstyrelsen har möjlighet att göra, menar Amie Ringberg som är grundvattenexpert på länsstyrelsen och leder projektet.

I första hand är det 15 stycken grundvattenförekomster som prioriteras, men hur många grundvattenförekomster som får så kallat OBS-rör och nivåmätare beror till stor del på hur mycket pengar Länsstyrelsen får till projektet.

- Dels har vi miljöövervakningspengar, men med dem kommer vi inte så långt, berättar Amie Ringberg, men förhoppningen är att vi ska kunna söka pengar efterhand och etablera rör och nivåmätare efter det. Nu har vi precis fått ett besked om att vi beviljas 500 000 kronor från Havs och Vattenmyndigheten att spendera innan årsskiftet så det är snabba puckar och det är inte säkert att vi hinner använda hela den summan innan dess, men ett antal rör hinner vi förhoppningsvis etablera innan årsskiftet.

Konsulten kommer att föreslå placering av OBS-rören för Länsstyrelsen och SGU. Efter ett godkännande från dem ska konsulten kontakta markägaren för klartecken att etablera rören på deras mark.

Rören i sig är oansenliga, då de endast är 5 cm i diameter och kommer att sticka upp cirka 0,5 – 1 m över markytan. Maskinen som ska borra ner rören är också ganska liten och kommer inte att påverka marken nämnvärt. Rören kommer att etableras nära skogsbilvägar för att inte förflyttas långa sträckor ute i terrängen.

Kontakt