Aktuella varningsmeddelanden i Kalmar länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

100 miljoner kronor till vattenrestaurering i Kalmar län, Skåne och Blekinge län

Emån

Länsstyrelsen Skåne får stöd från EU till att dra igång ett av Europas största vattenrestaureringsprojekt. Drygt 100 miljoner kronor satsas på förbättrad vattenkvalitet och att stärka hotade fiskbestånd i sju vattendrag i Sydsverige, där vattenkraftverk miljöanpassas, dammar rivs och viktiga livsmiljöer återskapas. I Kalmar län görs insatser i Emån, Alsterån och Virån.

- Det är oerhört glädjande att vi har fått vår ansökan godkänd av EU:s Life-program i tuff konkurrens med Europas övriga medlemsländer. Vi drar igång i höst och håller på ända till 2025 med insatser i Kalmar län, Skåne, och Blekinge län. Vi kommer att utveckla nya, hållbara och innovativa lösningar som förhoppningsvis kan kopieras och genomföras i andra länder i EU, berättar projektledaren Ivan Olsson på Länsstyrelsen Skåne som driver projektet Life Connects.

Andra aktörer i Life Connects är förutom länsstyrelserna i Kalmar och Skåne, även Havs- och vattenmyndigheten, Uniper, Karlstads universitet, Klippans kommun och Sportfiskarna.

- För Kalmar läns del innebär projektet möjligheter att arbeta långsiktigt med restaureringsåtgärder i tre av länets Natura 2000 vattendrag; Emån, Alsterån och Virån. Länsstyrelsen ser fram emot ett framgångsrikt åtgärdssamarbete tillsammans med markägare, vattenråd och lokala näringsidkare, säger Karl-Johan Persson på Länsstyrelsen i Kalmar län.

Den totala budgeten för Life Connects är tio miljoner euro, vilket motsvarar drygt 100 miljoner kronor, av vilka EU bidrar med cirka 60 procent. Insatser planeras i sju vattendrag; Rönne å, Mörrumsån, Emån, Alsterån, Virån, Helge å och Verkeån.

Här är några av projektets huvuddelar:

  • I Emån och Mörrumsån utvecklas innovativa lösningar som gör det möjligt för fisk att vandra förbi kraftverken helskinnade utan att elproduktion går förlorad.
  • Särskilt fokus läggs på laxen och ålen som är starkt hotade i Europa. Genom smarta passagelösningar och förbättringar i livsmiljöer och vattenkvalitet kommer överlevnaden och produktionen att öka dramatiskt.
  • Flodpärlmusslan och den tjockskaliga målarmusslan, båda starkt hotade, återintroduceras i vattendrag där de har försvunnit. Musslorna fungerar som vattendragens egna reningsverk. En lyckad etablering bidrar till förbättrad vattenkvalitet.
  • Informationsinsatser om behovet av vattenvård, klimatanpassning och smart vattenförvalting sker i samarbete med skolor, sakägare och industri.
  • Projektets kanske mest spektakulära insats är rivandet av fyra uttjänta vattenkraftverk – Stackarp, Forsmöllan och Klippans pappersbruk i Rönne å och Marieberg i Mörrumsån. Unika forsmiljöer återskapas vilket stärker fisket, den biologiska mångfalden och turismen.

Kontakt