Risk för vattenbrist i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Samverkan för lantbrukets klimatanpassning

Kossor på äng

Kalmar län är ett för Sverige viktigt jordbrukslän. Förra årets och årets vädersituation visar på ett stort behov av diskussioner kring kort- och långsiktiga lösningar för klimatanpassning av lantbruket. Därför har Länsstyrelsen haft ett möte med representanter från lantbruk, kreditgivare och andra aktörer om situationen för länets lantbruk.

Foderbristsituationen i Kalmar län är, till skillnad från övriga landet, lika allvarlig som förra året. Under mötet diskuterades bland annat olika former av klimatanpassning som till exempel foderplanering, nya typer av foder, lagringskapacitet, nya grödor, dammar, våtmarker och dränering. Det finns många frågor kring lantbrukets likviditet och de stora kostnader ett klimatanpassningsarbete medför, så olika former av möjlighet till utvecklingsstöd diskuterades också.

Mötet sammanfattades med de tre viktigaste åtgärderna för att vi ska kunna fortsätta bedriva jordbruk i Kalmar län;

  • Hitta vattenfördröjande åtgärder för att behålla vattnet i landskapet
  • Fortsätta dränera och bevattna (Markkartering, dränering och bevattning)
  • Växt- och foderplanering samt växtodlings- och foderrådgivning

För att lösa detta måste alla aktörer arbeta tillsammans. Samverkansmötena kommer därför fortsätta och länsstyrelsen fortsätter informera och påverka i våra kontakter med andra myndigheter.

Kontakt