Aktuella varningsmeddelanden i Kalmar länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Pengar att söka för regional utveckling

Länsstyrelsen söker dig som vill genomföra projekt för att bidra till regional hållbar tillväxt och attraktionskraft. Vi gör nu en extra satsning för att stödja projekt som bidrar till länets utveckling.

Medel för regional utveckling fördelas av Regeringen för att genomföra Sveriges regionala tillväxtpolitik vars mål är ”Utvecklingskraft i alla delar av landet med stärkt lokal och regional konkurrenskraft”.

Projekten skall bidra till att uppfylla målen i Kalmar läns regionala utvecklingsstrategi Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., "Klimat att växa i".

Prioriterade insatsområden i den regionala utvecklingsstrategin är:
• Delaktighet, hälsa och välbefinnande
• God miljö för barn och unga
• Hållbar samhällsplanering
• Stärkt konkurrenskraft

Du kan få upp till 50 % i stöd för projekt som bidrar till att på olika sätt utveckla länet. Huvuddelen av medlen skall dock förbrukas och redovisas under 2019.

Utlysningen omfattar 750 000 kr och gäller projektstöd, dvs stödet skall gynna fler än den som söker stödet.

Vi behöver din ansökan senast den 1 oktober.

Kontakt