Risk för vattenbrist i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Asylsökande i Kalmar län har fortsatt behov av tidiga insatser

Hoppande människor

Idag bor 1 657 asylsökande i Kalmar län och Länsstyrelsen ser att det är viktigt att de har fortsatt tillgång till undervisning i svenska språket, svensk arbetsmarknad, hälsa och samhällsorientering. Nu utlyser Länsstyrelsen två miljoner kronor till integrationsinsatser för asylsökande i länet.

Det är viktigt att tiden som asylsökande tas tillvara för att korta vägarna till en framtida etablering för de som får uppehållstillstånd.

I Kalmar län har vi ett högt deltagande av asylsökande på våra insatser. Även om vi idag inte kan se resultaten av att asylsökande tidigt får utbildning i svenska språket och svenska samhället kommer vi se dem på sikt. Nu ser vi fram emot att bidra med nya insatser för att ta tillvara asylsökandes drivkrafter och kompetenser.

Ansöka om bidrag

Länsstyrelsen kan bevilja stöd till ideella föreningar, trossamfund, kommuner och kommunalförbund. Kravet är att de sökande organisationerna ska erbjuda insatser som gör tiden för asylsökande mer meningsfull och skyndar på en eventuell framtida etablering. Verksamheterna ska utföras inom följande områden:

• Kunskaper i svenska språket
• Kunskaper om det svenska samhället och arbetsmarknaden
• Hälsa

Läs mer på sidan Tidiga insatser för asylsökande

Kontakt