Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Eldningsförbudet upphävt

Från klockan 15.00 torsdag 1 augusti finns inte längre något eldningsförbud i Kalmar län.

Länsstyrelsen gör, med stöd av SMHI:s prognos för brandrisk i skog och mark och allmänna väderleksprognos, bedömningen att riskerna för bränder nu allmänt är och kommer att vara måttliga den tid som kan överblickas. Situationen motiverar därför inte fortsatt eldningsförbud för Torsås kommun.

Beslutet har fattats i samråd med kommunens räddningschef i beredskap.

Beslutet om tidigare eldningsförbud i övriga kommuner i Kalmar län är upphävda sedan
tidigare.

För ytterligare information
Tjänsteman i beredskap
Telefon: 010-223 88 31

För frågor på kommunnivå, kontakta räddningstjänsten i respektive kommun.

Kontakt