Aktuella varningsmeddelanden i Kalmar länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Använd inte åvatten för att bevattna fält och trädgårdar

Rinnande vatten i en å

En varm och nederbördsfattig period har börjat påverka växt- och djurlivet i länets åar. Länsstyrelsen uppmanar därför alla att inte använda åvatten för att vattna fält, trädgårdar, fotbollsplaner med mera. Flödena i länets vattendrag är mycket under det normala och det vatten som fortfarande rinner fram behövs för att växt- och djurlivet i vattendragen ska klara sig.

Lite nederbörd gör att vattenflödena i de flesta av länets vattendrag är mycket under det normala för årstiden. Hårdast drabbat är södra Kalmar län där vattendragen har låga till mycket låga flöden. Även de större vattendragen i länet så som Alsterån och Emån har låga flöden.

Det är inte tillåtet att pumpa upp vatten ur vattendraget när det finns risk för skada på naturmiljön. Vid dagens låga vattenföring kan varje större vattenuttag orsaka skada, men också summan av många små uttag kan skada växt- och djurlivet i åarna.

För den som har tillstånd att ta ut vatten gäller de villkor som anges i tillståndet och Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet. När det gäller vatten från kommunalt ledningsnät är det respektive kommun som bestämmer vad som gäller.

Kontakt