Aktuella varningsmeddelanden i Kalmar länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nytt investeringsstöd till laddstationer

Symbol för laddstation

I vårbudgeten tillfördes nya pengar till Klimatklivet och samtidigt införs ett nytt bidrag till laddstationer.

Klimatklivet är ett investeringsstöd till lokala och regionala åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet. För att förenkla för dem som söker stöd för laddstationer vid bostadsrättsföreningar, flerbostadshus och arbetsplatser lanseras ett helt nytt stöd för icke-publik laddning under sommaren.

– Att det införs ett enkelt stöd att söka för större fastighetsägare är mycket välkommet, säger Madeleine Mårtensson länsstyrelsens klimat- och energistrateg. När det finns laddinfrastruktur på plats kommer intresset för att ersätta fossildrivna bilar med laddbara fordon att öka markant. På sikt är målet att transportsektorn ska bli helt fossilfri och vi ser stora fördelar med en elektrifiering av fordonsflottan.

Samtidigt skjuts nya pengar till för Klimatklivet. En första ansökningsomgång kommer att vara öppen 15–28 augusti och sen blir det en ny omgång i oktober. Regelverket kring stödet kommer också att revideras med syfte att öka effektivitet och klimatnytta. Bland annat kommer fler kunna få stöd för att öka jordbrukets klimatnytta, medan möjligheten att söka stöd för informationsinsatser försvinner.

– En styrka med Klimatklivet är att stödet är teknikneutralt. Det viktigaste kriteriet vid fördelning av stödet är hur stor klimatnytta åtgärden förväntas ge. Ju större utsläppsminskning per investerad krona, ju större chans att få bidrag, förklarar Madeleine Mårtensson.

Länsstyrelsen vill gärna stötta företagare och organisationer som vill göra olika typer av klimatinvesteringar.

Mer information hittar du här Öppnas i nytt fönster.

På Naturvårdssverkets webbplats finns också mer information Länk till annan webbplats.

Villaägare som vill installera laddstationer ska dock söka så kallat ladda-hemma-stöd hos Naturvårdsverket.  

Kontakt