Risk för vattenbrist i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Lodjursstammen ökar i Kalmar län

Lodjur i snö

Resultatet från årets lodjursinventering visar att det finns lite drygt 60 lodjur i Kalmar län (11,5 familjegrupper). Det är en ökning av lodjursstammen från förra säsongen då 8,5 familjegrupper påträffades i länet.

I Sverige finns ungefär 1 200 lodjur. Populationen ligger fortfarande med marginal över referensvärdet för gynnsam bevarandestatus som är minst 870 individer. Jämfört med förra året har antalet familjegrupper ökat i södra och mellersta förvaltningsområdet med 3 respektive 9,5 familjegrupper. I norra förvaltningsområdet har däremot antalet minskat med 15 familjegrupper. En liknande utveckling kunde konstateras förra året. Även då hade populationerna i södra och mellersta Sverige ökat, medan antalet lodjur i norra Sverige minskat.

Naturvårdsverket har nyligen givit Länsstyrelsen rätt att besluta om licensjakt på lodjur i mars 2020. Tilldelningen av lodjur blir sannolikt större nästa år än den var i mars 2019 då tre lodjur fälldes i Kalmar län. Länsstyrelsens beslut om licensjakt kommer att fattas i slutet på året.

Det är viktigt att man rapporterar observationer av lodjur på www.skandobs.se Länk till annan webbplats. så att Länsstyrelsen får så mycket information som möjligt om beståndets storlek.

Länk till Naturvådsverkets faktablad om senaste lodjursinventeringen Länk till annan webbplats.
(här finns bland annat en karta över hur familjegrupperna är fördelade över länet).

Lodjur inventeras med samma metoder i Norge och Sverige. Resultatet sammanställs i en gemensam rapport från norska Rovdata och svenska Viltskadecenter, på uppdrag från Miljødirektoratet och Naturvårdsverket. Länk till rapporten. Länk till annan webbplats.

Här hittar du mer information om Kalmar läns licensjakt på lodjur under mars 2019


Kontakt