Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Eldningsförbud i hela Kalmar län

Alla länets kommuner inför eldningsförbud från och med fredag 21 juni klockan 12.00.

Förbud gäller eldning i skog och mark utanför sammanhållen bebyggelse. Förbudet omfattar aktiviteter som eldning, grillning och annan bränning med fasta bränslen (ved, kol, briketter, gräs, ris, grenar etcetera). Förbudet omfattar inte grillning och matlagning vid iordningställda platser utformade så att faran för antändning och spridning är låg.

Läs mer på respektive kommuns webbplats och på Länsstyrelsens sida aktuella eldningsförbud i länet.

Kontakt

Dan Sundström, tjänsteman i beredskap
Telefon: 010 223 88 31

För frågor på kommunnivå, kontakta räddningstjänsten i respektive kommun.

Kontakt