Aktuella varningsmeddelanden i Kalmar länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nu är det lättare att hitta och uppleva naturreservat nära dig

Naturreservatsskylt

I Kalmar län har vi över 200 naturreservat. Några områden är stora. Några är små. Och några finns i närheten av där du bor. Genom olika kartverktyg hos länsstyrelsen och Naturvårdsverket är det nu lättare att hitta dessa värdefulla naturområden och även se vad som finns att uppleva i dem.

I Kalmar län finns över 200 naturreservat. Där är naturen skyddad, för att värdefulla skogar och vatten, alvar och myrar, ängar och hagar och alla dess arter inte ska hotas eller förstöras – nu eller i framtiden.

På länsstyrelsernas och Naturvårdsverkets webbplatser kan du nu se vilka skyddade områden som finns nära dig och vilka leder och anordningar som finns i området.

I kartverktygen finns till exempel cykelleder, naturstigar, vandringsleder, ridleder och kanotleder utmärkta. Här visas även var det finns entréplatser med information, parkering, toalett, soptunnor, rastskydd, vadställen, fågeltorn och andra besöksanläggningar.

Genom den här informationen vill vi förbättra tillgängligheten och upplevelsen för alla besökare i våra skyddade områden och sänka tröskeln för att ta sig ut i naturen. Kunskap om ett område ger även en rikare upplevelse och förståelse för varför det är viktigt att skydda och bevara naturen.

För närvarande visas information från cirka 2 250 nationalparker och naturreservat i hela Sverige. Drygt 200 av dessa ligger i Kalmar län.

Länsstyrelsernas gemensamma karttjänst Länk till annan webbplats.

Naturreservat i Kalmar län

Naturvårdsverkets kartverktyg skyddad natur Länk till annan webbplats.

Kontakt