Publiceringsdatum: 12 juni 2019

Senast uppdaterad: onsdag 12 juni, 10.55

Tillbud i samband med djurskyddskontroll

Skylt Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljöverket har anmält Länsstyrelsen Kalmar efter ett tillbud i samband med en djurskyddskontroll.

Det var vid ett omhändertagande av katter i Mönsterås kommun som två djurskyddsinspektörer utsattes för höga ammoniakhalter. Miljön i bostaden var mycket dålig med extremt mycket kattavföring och sopor i stort sett överallt.

– Vi välkomnar Arbetsmiljöverkets inspektion. Ingen av våra medarbetare ska bli sjuk eller skada sig på grund av arbetet. Det är viktigt att upptäcka eventuella brister i vårt systematiska arbetsmiljöarbete, säger avdelningschef Karin Bergman.

Kontakt