Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Den döende Kvilleken får nytt liv

Den välkända Kvilleken har de senaste sex-sju åren visat en alltmer vacklande hälsa. Vid sidan av försöken att rädda det gamla trädet pågår ett projekt att skapa en ny Kvillek, en kopia av det gamla trädet som planta.

I skogarna utanför Vimmerby ligger naturreservatet Kvill med dess stora besöksmål Kvilleken. Ekträdet, som till stamdiameter är Sveriges största, är troligen också en av Sveriges och Europas allra äldsta ännu levande ekar. Frågan är dock hur länge vi kan få njuta av denna naturupplevelse i levande tillstånd.

– De senaste sex-sju åren har Kvilleken visat allt mer tecken på sviktande hälsa. Länsstyrelsen Kalmar län har försökt rädda det gamla trädet med olika åtgärder som hittills tyvärr inte visat sig kunna stärka hälsan på det gamla trädet. Men försöken att rädda trädet har skett på fler fronter. I samarbete med forskningsinstitutet Skogforsk har ett projekt pågått en tid i syfte att föryngra Kvilleken genom att skapa en ympad kopia av det gamla trädet. Med detta projekt hoppas Länsstyrelsen säkra den unika Kvillekens fortlevnad, berättar reservatsförvaltare Jerry Svensson på Länsstyrelsen.

Kontakt