Aktuella varningsmeddelanden i Kalmar länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Berätta om dina fornfynd

En hand håller i ett silvermynt.

Under våren och sommaren gräver vi i våra trädgårdar, plöjer våra åkrar och rör oss i naturen, och det är då de flesta fornfynd hittas i våra marker. Men hur ska man egentligen bete sig om man hittar ett föremål som kan vara ett fornfynd? Länsstyrelserna och Riksantikvarieämbetet informerar om det i en ny gemensam nationell filmsatsning.

Ett fornfynd behöver inte vara ett mynt eller ett smycke. Det kan också vara hela eller delar av redskap, vapen eller keramik som tillverkats före år 1850.

– Fornfynd tillhör oss alla och kan bidra till mer kunskap om vår gemensamma historia. Om man hittar något som man tror kan vara ett fornfynd ska man höra av sig till oss på länsstyrelsen. Man ska helst inte plocka upp fyndet ur jorden utan ringa till oss så att vi kan komma ut och besiktiga platsen först, säger länsantikvarie Birgitta Eriksson.

Filmen är inspelad på Gotland av Länsstyrelsen Gotlands län, men är aktuell i hela landet. Med filmen vill länsstyrelserna och Riksantikvarieämbetet uppmana eventuella fornfyndsupphittare att höra av sig och berätta om sina fynd.

– I filmen informerar vi om vad man ska göra om man hittar ett fornfynd. Tanken är att den ska följas av ytterligare en film där vi går in mer på vad som händer med fyndet efter att man har lämnat in det och hur inlösen fungerar, säger Anna Östling, handläggare för inlösens/hittelönsärenden på Riksantikvarieämbetet.

Kontakt