Publiceringsdatum: 15 maj 2019

Senast uppdaterad: tisdag 17 december, 11.03

Krisstöd efter torkan

Skörd

Jordbruksverket meddelar att det hittills är få som sökt stöd efter torkan förra året. Sista ansökningsdag är den 20 maj.

Jordbruksverket fick förra året i uppdrag av regeringen att utforma ett stöd för att lindra konsekvenserna av inkomstbortfallet på grund av torkan.

Stödet breddas jämfört med tidigare år. Jordbruksverket bedömer att ett kombinerat areal- och djurbaserat stöd är det som bäst uppfyller mål och syfte med stödet.

Följande grupper innefattas av krisstödet

  • Spannmål, frövall
  • Oljeväxter (inklusive oljelin), proteingrödor
  • Stärkelsepotatis och sockerbetor
  • Nötkreatur
  • Får och get
  • Gris (olika ersättningsnivå för suggor resp slaktsvin)
  • Fjäderfä (tamhöns + kalkon)

Sista ansökningsdagen är den 20 maj och enligt jordbruksverket är det få ansökningar hittills.

Läs mer om krisstödet härlänk till annan webbplats

Kontakt