Aktuella varningsmeddelanden i Kalmar länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Krisstöd efter torkan

Skörd

Jordbruksverket meddelar att det hittills är få som sökt stöd efter torkan förra året. Sista ansökningsdag är den 20 maj.

Jordbruksverket fick förra året i uppdrag av regeringen att utforma ett stöd för att lindra konsekvenserna av inkomstbortfallet på grund av torkan.

Stödet breddas jämfört med tidigare år. Jordbruksverket bedömer att ett kombinerat areal- och djurbaserat stöd är det som bäst uppfyller mål och syfte med stödet.

Följande grupper innefattas av krisstödet

  • Spannmål, frövall
  • Oljeväxter (inklusive oljelin), proteingrödor
  • Stärkelsepotatis och sockerbetor
  • Nötkreatur
  • Får och get
  • Gris (olika ersättningsnivå för suggor resp slaktsvin)
  • Fjäderfä (tamhöns + kalkon)

Sista ansökningsdagen är den 20 maj och enligt jordbruksverket är det få ansökningar hittills.

Kontakt