Aktuella varningsmeddelanden i Kalmar länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Förberedelser inför en eventuell torka 2019

torkade grässtrån

Länsstyrelserna har till näringsdepartementet fått redogöra för hur vi förbereder oss inför en eventuell torka 2019. Kalmar län var ett av de län som drabbades hårdast av förra årets regnfattiga sommar. Därför beslutade landshövding Thomas Carlzon redan i vintras att vatten- och foderbrist är ett område som Länsstyrelsen Kalmar län ska kraftsamla kring.

En del av det arbetet är uppstarten av en grupp med tema ”Lantbrukets vatten”. Denna grupp ska verka för att bland annat sprida viktig information kring goda exempel till lantbruket samt verka tvärsektoriellt inom myndigheten med bland annat våtmarksfrågor.

Det har under våren 2019 anställts en projektkoordinator på Länsstyrelsen som arbetar med att titta på möjligheten till att hitta finansiering till nya projekt. Bland de projekt som man tittar på handlar ett om beredskapsvatten på lantbruken.

Länsstyrelsen Kalmar län har också meddelat näringsdepartementet att vi vill arbeta mer med att återskapa och restaurera utdikade naturvatten, men att lagstiftningen i dagsläget gör detta väldigt krångligt och dyrt. Reglerna för tillstånd och anmälan behöver ses över och eventuellt anpassas regionalt.

När det gäller foder- och strötillgången hos djurhållare i länet bedömer Länsstyrelsen att det varierar kraftigt. Även om de flesta lantbrukarna har lyckats köpa in tillräckligt med foder, har en del svårt att att få ekonomin att gå ihop.

Länsstyrelsen bedömer dock att det allvarligaste just nu är att regnet måste komma, så att gräset börjar växa. Flera djurhållare har släppt sina djur på ”bete” trots att det inte finns något gräs att äta, eftersom de har inga eller små möjligheter att stödutfodra djuren då 2018 års foder är slut. 

Vi har också informerat näringsdepartementet om den pågående vattensmartkampanjen och om de samverkansmöten vi har regelbundet med länets kommuner och andra aktörer. Länsstyrelsen bedömer också att vi har en god krisberedskap för att klara eventuella krishändelser som skogsbränder och liknande.


Kontakt