Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Naturvårdsbränning Björnnäset, Hultsfreds kommun

Naturvårdsbränning i Allgunnens naturreservat

Trots (eller snarare tack vare) de torra markerna är det dags för årets första naturvårdsbränning. Det är två små områden (nio respektive fem hektar stora) i naturreservatet Björnnäset i Hultsfreds kommun som ska brännas under början av veckan (29 april-1 maj). Det kan tyckas motsägelsefullt när eldningsförbud diskuteras, men naturvårdsbränningarna måste genomföras när det är riktigt torrt i markerna. Detta för att på bästa sätt simulera en skogsbrand. Bränningarna genomförs dock av experter på ett mycket kontrollerat sätt.  

Bränningarna genomförs för att ge bättre förutsättningar för de växter och djur som behöver en brand för att överleva.

Länsstyrelsernas naturvårdsbränningar är noga planerade och sker i områden som dels har naturliga gränser av till exempel en sjö, dels har skapade gränser för att säkerställa att branden inte sprider sig. Vind, regn och fukt i marken är avgörande för när bränningen kan ske utan att säkerheten riskeras och för att den ska ge önskad naturvårdsnytta. Det är därför svårt att i förväg planera tidpunkten för en bränning.

Det har brunnit i våra skogar sedan urminnes tider och de arter som lever där är anpassade till detta. En del insekter, svampar och växter är dessutom helt beroende av bränd skog för att överleva. Många fåglar, som till exempel den tretåiga hackspetten, äter de larver och insekter som lever i brända träd. Frön från brandnäva och svedjenäva behöver hettas upp av brand för att kunna gro. Genom att genomföra kontrollerade naturvårdsbränningar hjälper vi de arter som annars skulle försvinna.

Kontakt