Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Delar av länet inför eldningsförbud

Fyra av länets kommuner kommer att införa eldningsförbud från och med måndag 29 april klockan 12.00. Räddningstjänsterna i Kalmar, Torsås, Emmaboda och Nybro kommuner fattade beslutet idag i samråd med länsstyrelsen. I länets övriga kommuner finns inget beslut om förbud just nu.

Eldningsförbudet innebär att det är förbjudet att elda i skog och mark tills vidare och att man inte får tända valborgseldar.

Övriga kommuner i länet har inte samma brandriskvärden och ser därför inget behov av att införa ett eldningsförbud i nuläget. Men läget kan ändras snabbt och nya besked kan komma i början av nästa vecka utifrån hur prognoserna ser ut då.

– Vi är ett avlångt län med olika brandriskvärden, prognoser och förutsättningar och därför blir det olika beslut, säger Dan Sundström, tjänsteman i beredskap på länsstyrelsen.

– Mycket handlar om hur fuktig marken är. Om till exempel det övre markskiktet får regn minskar risken att bränder startar, men kommer det inte tillräckligt mycket regn är det undre markskiktet fortfarande torrt och de bränder som uppstår kan få snabb spridning.

Eldningsförbudet i Kalmar, Torsås, Emmaboda och Nybro innebär att:

Du INTE får elda i skog och mark. Det innebär att valborgseldar inte får tändas.

Däremot FÅR du:

  • Grilla eller laga mat på platser utformade för detta. Exempelvis iordningställda grillplatser.
  • Grilla på egen tomt i grill eller annan anordning avsedd för matlagning.

Läs mer på respektive kommuns webbplats.

Var försiktiga

– Även om eldningsförbudet inte har börjat gälla än och inte kommer att gälla i hela länet, uppmanar vi alla att vara fortsatt försiktiga. Det väntas regn på flera platser i länet under helgen men det är inte tillräckligt, det finns risk för bränder ändå, menar Dan Sundström.

– Den som tänder en eld är alltid ansvarig för att den släcks och man måste alltid ha koll på att elden inte startar igen.

För att bränder i skog och mark ska kunna upptäckas tidigt övervakar skogsbrandflyget länet sedan en vecka tillbaka.

Valborgsfirandet

Med anledning av det eldningsförbud som Kalmar, Torsås, Emmaboda och Nybro inför på måndag, får de planerade valborgseldarna i dessa kommuner inte tändas. I övriga kommuner kommer eldarna på Valborg att kunna tändas som det ser ut just nu, men brandriskvärdena kan ändras och då kan nya beslut behöva fattas i början av nästa vecka.

Kontakt

Dan Sundström, tjänsteman i beredskap
Telefon: 010 223 88 31

För frågor på kommunnivå, kontakta räddningstjänsten i respektive kommun.

Kontakt