Aktuella varningsmeddelanden i Kalmar länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Påminnelse om metallsökarförbudet

man med metallsökare vandrar på strand

Länsstyrelsen har fått veta att det på vissa campingplatser och badstränder på Öland används metallsökare för att söka efter borttappade föremål. Det är inte tillåtet att använda metallsökare om man inte fått länsstyrelsens tillstånd.

Öland har i alla tider lockat besökare. Ön räknas till en av Europas mest fornlämnings- och fornfyndstätaste platser.

Länsstyrelsen har fått information om att metallsökare används på vissa campingplatser och badstränder på Öland för att söka efter borttappade föremål. På och vid dessa platser kan föremål från järnåldern finnas kvar, då de i äldre tider använts som hamnar och handelsplatser.

Vi vill nu inför kommande säsong informera campingägare om att det inte är tillåtet att använda metallsökare utan länsstyrelsens tillstånd. Vi hoppas att vi med denna information ska lyckas nå ut till en stor grupp människor. De kan också förhoppningsvis hjälpa oss att sprida informationen vidare, då okunskap sannolikt är orsaken till att användning utan vårt tillstånd sker.

Nuvarande och kommande generationer ska ha tillgång till många och olika kulturmiljöer, därför är fornlämningar och fornfynd skyddade i kulturmiljölagen. Skyddet gäller även för lämningar som idag inte är kända. Vid metallavsökning är risken stor att ett förhistoriskt föremål påträffas, vilket vetenskapligt kan ställa till det då fyndets sammanhang, kontext, är okänd. Föremålet i sig kan vara värdefullt, men utan dess kontext kan värdefull kunskap gå förlorad. Detta är en av anledningarna till att användning av metallsökare regleras i kulturmiljölagen.

Kontakt