Aktuella varningsmeddelanden i Kalmar länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Kalmar län tillsammans mot brott

Olika dopingpreparat

Nu har flera myndigheter i Kalmar och Kronobergs län under våren gjort gemensamma tillsyner av olika näringsverksamheter. Tillsammans har vi till exempel kontrollerat om olika lagar och regelverk efterföljs när det gäller anställningar, sjukersättningar, arbetstillstånd, skattebetalningar, uppehållstillstånd med mera. I Kalmar län gjordes tillsynerna i Vimmerby, Hultsfred, Högsby, Kalmar, Torsås, Emmaboda och Nybro.

- Det var förra året som sju myndigheter i länet beslutade att samverka för att effektivisera brottsbekämpande insatser med syfte att bättre kunna upptäcka brott och minska kriminellas möjligheter att begå brott, berättar Viktor Haglind som är samordnare för brottsförebyggande vid Länsstyrelsen Kalmar län.

Genom vetskapen om att kontroller utförs och att det finns en upptäcktsrisk får man också en brottsförebyggande effekt.

Utifrån en gemensam lägesbild riktas myndigheternas insatser mot de branscher som lyfts fram som problematiska. Det kan röra sig om misstankar om osund konkurrens genom utnyttjande av svart arbetskraft i en verksamhet eller kopplingar till annan typ av kriminalitet. Myndigheterna försöker också upptäcka fusk av olika slag.

Genomförda kontroller bidrar till att näringsidkare kan konkurrera på lika villkor.

Resultatet från de senaste kontrollerna som gjorts av tobakshandlare visar att det på flera försäljningsställen fanns illegal tobak, både i form av felaktigt märkta cigaretter och tobaksprodukter som säljs oskattat. Vid en tillsyn påträffades även en större mängd dopingpreparat. Även andra brister har förekommit.

- Vi vet genom våra kartläggningar att det finns företag som skapar sig konkurrensfördelar genom att begå brott. Det är viktigt att myndigheter i nära samverkan bedriver kontroller av aktörer inom service och detaljhandel. Det är så vi kan motverka verksamheter som styrs av svarta pengar och svart arbetskraft, säger Peo Söyseth, operativ chef i polisområde Kalmar-Kronoberg.

I samverkan Kalmar län tillsammans mot brott ingår Länsstyrelsen, Polismyndigheten, Tullverket, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Kronofogden och Migrationsverket. Även kommunerna har deltagit.

Kontakt