Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Licensjakten på lodjur är nu avslutad i Kalmar län

Två lodjur är fällda och ett är påskjutet och avräknat. Samtliga djur sköts i Mönsterås kommun den 6 mars.

Beslutet om att tillåta licensjakt på tre lodjur under 2019 har fattats för att reglera stammen, då den är över förvaltningsmålet som är fyra till åtta föryngringar, det vill säga honor med ungar som är konstaterade i inventeringar.

Enligt det senaste inventeringsresultatet berörs länet av 8,5 årliga föryngringar och det finns ungefär 47 lodjur i Kalmar län.

Länsstyrelsens ambition var att genomföra licensjakten i en liten skala och på ett mindre område, som ett första steg i övergången mellan en etableringsfas och en förvaltningsfas. Lodjursjakten startade den 1 mars 2019 och var tillåten som längst till och med den 31 mars om inte målet på tre lodjur uppfylldes tidigare. Jakten har skett i den del av länet där stammen är som tätast, det vill säga i Mönsterås och Oskarshamns kommuner.

Licensjakten är en del av rovdjursförvaltningen, och genomförs i begränsad omfattning och under strängt kontrollerade former. Jakten innebär att lodjursstammen i med fortsatt god marginal förblir en livskraftig population med gynnsam bevarandestatus i sitt naturliga utbredningsområde.

Resultatet från den senaste nationella populationsberäkningen visar att det finns cirka 1 200 lodjur i Sverige och populationen är därmed fortsatt över referensvärdet för gynnsam bevarandestatus.

Inom det södra rovdjursförvaltningsområdet sker licensjakt även i Jönköpings län.

Beslutet om licensjakt kan du läsa här.

Kontakt