Aktuella varningsmeddelanden i Kalmar länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Inga förhöjda halter av tungmetaller hos barn i Glasriket

Barn som bor i Glasriket i Lessebo kommun har inte högre halter av tungmetaller i blodet och urinen än andra barn i södra Sverige och Europa. Det visar en studie gjord på Avdelningen för arbets- och miljömedicin vid Lunds universitet som genomförts 2017 på uppdrag av Naturvårdsverket.

I Glasriket finns lokalt höga halter av farliga ämnen i marken, främst bly, kvicksilver och arsenik från den tidigare omfattande glastillverkningen. Andra studier har visat att barn som bor eller vistas i områden som är förorenade av tungmetaller kan ha förhöjda värden i blodet. Därför har man på Lunds universitet, genomfört en studie bland barn i Lessebo kommun.

Syftet med studien har varit att se om förhöjda halter av tungmetaller i marken leder till mätbara förhöjda halter hos barn som bor i sådana områden. Bland barn i årskurs 2-4 på skolor i Hovmantorp, Kosta och Skruv har forskarna undersökt halten av bly, kadmium och kvicksilver i blodet, och halten av arsenik i urinen.

Normala värden

Resultatet av undersökningen visar att barnen i Lessebo kommun har blodhalter av bly, kadmium och kvicksilver som motsvarar halterna hos andra barn i södra Sverige. Halterna av arsenik i urin skiljer sig inte jämfört med barn i Europa och USA, (några jämförbara studier av arsenik i urin finns inte i Sverige).

- De höga halterna av tungmetaller som finns i marken återspeglas därmed inte i de halter som uppmätts i barnens blod och urin, säger Kristoffer Mattisson, forskare vid Lunds universitet.

Maria Levin vid Länsstyrelsen Kronobergs miljöskyddsfunktion fortsätter:

- Det är väldigt glädjande att rapporten pekar på de här resultaten och att de undersökta barnen inte har högre halter än andra barn i södra Sverige eller Europa. Markerna kring de gamla glasbruken innehåller olika sorters föroreningar och myndigheternas arbete med undersökningar och saneringar fortsätter.

Kontakt

Länsstyrelsen i Kronobergs län

Maria Levin, funktionschef miljöskyddsfunktionen
Telefon: 010-223 71 64
E-post till Maria Levin

Karin Simonsson, miljöskyddshandläggare
Telefon: 010-223 71 21
E-post till Karin Simonsson

Lunds universitet

Kristoffer Mattisson, forskare
Telefon: 046-17 72 88E-post till Kristoffer Mattisson

Kontakt