Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Licensjakt efter lodjur 2019
OBS! Jakten är nu avlyst (2019-03-06)

Närbild på ett lodjur i snö

Länsstyrelsen har fattat beslut om licensjakt på lodjur i Kalmar län. Totalt får tre lodjur skjutas under 2019 års licensjakt som äger rum i mars månad.

 

OBS! Jakten är nu avlyst (2019-03-06).

Beslutet om att tillåta licensjakt på tre lodjur under 2019 har fattats för att reglera stammen då den är över förvaltningsmålet som är 4-8 årliga föryngringar.

Enligt det senaste inventeringsresultatet berörs länet av 8,5 årliga föryngringar och det finns ungefär 47 lodjur i Kalmar län. Förvaltningsmålet är beslutat av Viltförvaltningsdelegationen och lyder:

Ett förvaltningsintervall på 4-8 föryngringar av lodjur fastställs, där man ej beviljar licensjakt inom Kalmar län på lodjur förrän 7 st föryngringar uppnåtts. Sistnämnda gräns vid 7 föryngringar gäller tills dess att miniminivåerna uppnåtts i grannlänen. Först därefter kan nivån tillåtas att minska under 7 st inom Kalmar län, som förväntas bli ett län varifrån lodjuren sprids till andra län.”

Länsstyrelsens ambition är att genomföra licensjakten i en liten skala och på ett mindre område, som ett första steg i övergången mellan en etableringsfas och en förvaltningsfas. Lodjursjakten startar den 1 mars 2019 och varar som längst till och med den 31 mars. Jakten sker i den del av länet där stammen är som tätast vilket är främst Mönsterås och Oskarshamns kommuner. Hänsyn tas även till grannlän där man ej nått sina förvaltningsmål för lodjursstammen, varför jakt ej sker i anslutning till dessa.

Licensjakten är en del av rovdjursförvaltningen, och genomförs i begränsad omfattning och under strängt kontrollerade former. Jakten tillåter lodjursstammen i södra rovdjursförvaltningsområdet såväl som i Kalmar län att med fortsatt god marginal förbli en livskraftig population med gynnsam bevarandestatus i artens naturliga utbredningsområde.

Resultatet från den senaste nationella populationsberäkningen visar att det finns cirka 1200 lodjur i Sverige och populationen är därmed fortsatt över referensvärdet för gynnsam bevarandestatus.

Inom det södra rovdjursförvaltningsområdet sker licensjakt även i Jönköpings än.

Beslut om licensjakt efter lodjur i Kalmar län 2019 Pdf, 418.3 kB.

Rovdjurshändelser i Kalmar län

Kontakt