Publiceringsdatum: 27 november 2018

Skolorna behöver utveckla sitt tobaksförebyggande arbete

Två personer som röker och håller i varsinn cigarett

En undersökning visar att det behöver bli tydligare hur tobaksbruk under skoltid ska hanteras och vem som har ansvar för att förhindra att fler ungdomar börjar använda tobak.

Rökning är ett hälso- och arbetsmiljöproblem för både skolelever och personal. Idag saknas fungerande processer som inkluderar föräldrarna samtidigt som eleverna upplever att tobak är lättillgängligt. En undersökning "Tobaksvanor och attityder till tobak" gjord av länsstyrelserna i Jönköpings, Blekinge, Kalmar och Kronobergs län visar att såväl personal som elever upplever att det inte finns tydliga rutiner för hur tobaksbruk under skoltid ska hanteras.

Enligt personal är det i dagsläget otydligt vilka delar av arbetet som är skolans och personalens ansvar, och att riktlinjer saknas för vad som ska göras när personal upptäcker att en minderårig elev använder tobak. Undersökningen visar också att det är enkelt för ungdomar att köpa tobak i butiker eller få tobak av äldre kompisar eller syskon. Både elever och skolpersonal är överens om att föräldrarna har starkast påverkan på barns tobaksbruk.

> Här hittar du undersökningenPDF

Kontakt