Publiceringsdatum: 13 november 2018

Senast uppdaterad: tisdag 13 november, 10.13

Karin Bergman blir ny landsbygdsdirektör

Bild på Karin Bergman

Karin Bergman. Foto: Emma Sabel

Det blir Karin Bergman som efterträder Johan Wendell på befattningen som landsbygdsdirektör och chef för avdelningen
för Utveckling och landsbygd på Länsstyrelsen från den 1 januari 2019.

– Vi är mycket glada att Karin Bergman vill ta på sig uppdraget som landsbygdsdirektör. Karin är en erfaren chef, som redan sitter i Länsstyrelsens ledningsgrupp och jag vet att hon verkligen brinner för de här frågorna, säger landshövding Thomas Carlzon.

Karin är kulturvetare i grunden och har arbetat på Länsstyrelsen sedan 1998. Sedan 2006 har hon haft olika chefsbefattningar, allt från dåvarande jordbrukarstödsfunktion, miljö- och naturavdelningen till utvecklingsdirektör. Det senaste året har hon varit chef för länsledningens stab.

– Det är med stor glädje och hög motivation jag tar mig an mitt nya uppdrag. Jag har ett stort engagemang för landsbygds-, lantbruks- och landskapsfrågor och är väl bekant med verksamheterna inom ansvarsområdet, säger Karin Bergman. 

När Karin var chef för miljö- och naturavdelningen var hon starkt engagerad i frågan om hur lantbruket i länet ska kunna utvecklas, samtidigt som vi upprätthåller en god status i våra vattendrag, sjöar och i Östersjön.

Det är en fråga som Karin vill fortsätta driva i sin nya roll.

– Landsbygdsutveckling är en hjärtefråga. Jag har deltagit i framtagandet av en regional livsmedelsstrategi med terroiratlas och i utvecklingen av Världsarvet Södra Ölands odlingslandskap. Men jag har också arbetat mycket med vattenbristen, som i allra högsta grad är en utvecklingsfråga för länet. Jag vill fortsätta engagera mig mycket i frågor kopplade till klimatförändringar; torka, vatten- och foderbrist samt höga flöden. Det vill säga hur vi genom vattenfördröjande åtgärder och markavvattning rustar oss för perioder av torka eller häftig nederbörd, säger Karin Bergman.

Kontakt